Powrót

Umowa na odbudowę toru nr 1 na linii nr 540 Łódź Chojny - Łódź Widzew podpisana

W wyniku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, za najbardziej korzystną uznano ofertę przedstawioną przez firmę PORR (Polska), Warszawa, na kwotę 14 883 910,83 PLN netto; 18 307 210,32 PLN brutto.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowania i wykonanie odbudowy tj. kompleksowej wymianie nawierzchni kolejowej toru nr 1 na linii kolejowej nr 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew wraz z montażem urządzeń srk i odbudową sieci trakcyjnej.

Termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy.


Informacje dla mediów
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.plProjekt zostanie sfinansowany ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.