Powrót

TVN w PLK

Zdjęcia realizowano z wykorzystaniem drezyny pomiarowej UPS-80 oraz dobrze znanej wielu ekipom filmowym zabytkowej salonki Ashx 01, będącej pod opieką p. Łukasza Derylaka z Centrum Diagnostyki.