Powrót

Trzy oferty na modernizację toru na szlaku Radom - Rożki

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie postanowień
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na kwotę 14 002 099,56 PLN. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja toru nr 1 na szlaku Radom – Rożki linii kolejowej nr 8  Warszawa – Kraków na długości 8,450 km. Wymiana nawierzchni kolejowej umożliwi jazdę pociągów na tym odcinku, z prędkością  100 km/h, a także skróci czas podróży. Inwestycja będzie realizowana ze środków budżetowych, zaś  termin wykonania  przewidziano na połowę listopada 2011 r.. W postępowaniu zostały złożone  również oferty  przez firmy:
  • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Warszawa na kwotę  18 442 620,00 PLN.
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego "TRANSKOL" Sp. z o.o. Kielce na kwotę  18 557 964,87 PLN.
Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w drugiej połowie sierpnia br.  

Informacje dla mediów

Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl