Powrót

Trasowanie ostateczne przebiegu kolei dużych prędkości przez województwo mazowieckie

IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., wykonawca opracowania studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław przedstawił ostateczny przebieg linii dużych prędkości w województwie mazowieckim. Podczas spotkania zaprezentowano także 3 warianty przebiegu linii w rejonie Nowych Skalmierzyc, omówiono aspekty funkcjonalne wariantów pod względem długości linii i czasu przejazdu oraz wyjaśniono oznaczenia znajdujące się
w dokumentacji technicznej. Marcin Warda – Dyrektor IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. podkreślił, że podstawowymi czynnikami wpływającymi na atrakcyjność kolei dużych prędkości są bezpieczeństwo, komfort i czas przejazdu. Podróż w granicach 1 h 30 min na relacjach z Warszawy do Poznania
i Wrocławia oraz 35 min do Łodzi zwiększy możliwość współpracy tych regionów i przyczyni się do ich rozwoju. „Przez teren Ożarowa Mazowieckiego przejeżdża dziennie ponad 35 000 pojazdów. Powstanie kolei dużych prędkości daje szansę na zmniejszenie tego ruchu, choć mamy świadomość, że przez teren naszej Gminy będzie przebiegać kolejny korytarz transportowy. Jednak rozumiemy, że ten projekt spełnia ważny interes społeczny i gospodarczy naszego kraju. Rozumiemy potrzeby rozwoju przy zminimalizowaniu utrudnienia życia dla mieszkańców naszej gminy." – stwierdził na spotkaniu Waldemar Roszkiewicz – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. Spotkania konsultacyjne to ważny etap w przygotowaniu projektu oraz szansa na poznanie opinii władz i mieszkańców. Decyzja dotyczącą trasowania ostatecznego zapadnie najprawdopodobniej jeszcze w tym roku po uzgodnieniu i przeanalizowaniu trzech wariantów z których jeden zostanie zarekomendowany przez Wykonawcę.  

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

Dyrektor projektu

ds. komunikacji i planowania strategicznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Kolei Dużych Prędkości

tel. + 48 22 473 24 42

r.kuczynski@plk-sa.pl

 

Projekt 7.1-26 „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości" ubiega się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.