Powrót

Transmisja on-line ze spotkania z władzami województwa podkarpackiego

Jest to kolejne z cyklu spotkań, podczas których Zarząd Spółka pragnie zainteresować regionalnych działaczy problemami związanymi z zarządzaniem infrastrukturą kolejową, na obszarze poszczególnych regionów kraju oraz finansowaniem bieżącego utrzymania linii kolejowych. Podczas spotkań prezentowane są również informacje dot. obecnie prowadzonych bądź planowanych, na obszarze województwa, inwestycjach związanych z modernizacją linii kolejowych.   Zobacz transmisję on-line z dzisiejszego spotkania