Powrót

Szybciej i wygodniej z Olsztyna do Szczytna

Dotychczas najszybszy pociąg pokonywał tę trasę w około 50 minut, obecnie podróż potrwa 38 minut. Główne prace na trasie zostały zakończone. Finalnym zabiegiem było tzw. szlifowanie szyn, które poprawiło komfort jazdy i zmniejszyło hałas. Trwają jeszcze prace porządkowe i wykończeniowe. Część tych prac zaplanowano na wrzesień, w związku z trwającym okresem lęgowym orlika krzykliwego.  W ramach projektu położono nowe tory na linii z Olsztyna do Szczytna i odnowiono linię na odcinku Szczytno - Szymany. Modernizacja lub wymiana objęła 113 obiektów inżynieryjnych, w tym 2 mosty i 4 wiadukty. Poprawił się standard 37 przejazdów kolejowo-drogowych i dróg dojazdowych. 12 skrzyżowań toru i linii wyposażono w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Zastosowane rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo na styku ruchu drogowego i kolejowego.  Obsługę podróżnych usprawniła przebudowa peronów w miejscowościach: Klewki, Marcinkowo, Pasym, Grom, Szczytno, Siódmak i Szymany. Obiekty wyposażone są w nowe wiaty i oświetlenie oraz dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. W kwietniu 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla II etapu inwestycji, który obejmuje budowę około dwukilometrowej linii do terminalu Portu Lotniczego Mazury w Szymanach, budowę peronu przy terminalu lotniczym i Lokalnego Centrum Sterowania w Szczytnie. Realizacja II etapu planowana jest w latach 2014-2015. Linia kolejowa z Szyman do Szczytna zostanie uruchomiona po zakończeniu II etapu inwestycji. Końcowym efektem inwestycji będzie połączenie kolejowe Olsztyna z lotniskiem w Szymanach. Podróż na tej trasie potrwa 45 minut. Prace wykonano w ramach projektu „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem – etap I”. 
Zobacz fotogalerię

Dodatkowe informacje:
Ewa Symonowicz-Ginter
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 58 721 92 07, 694 480 211
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013