Powrót

Szlaban na ryzyko! – bezpieczeństwo na kolei w Lesznie

W ramach działań dla poprawy bezpieczeństwa zaplanowano szereg działań. W szkołach odbędą się prelekcje skierowane do dzieci i młodzieży. Straż Ochrony Kolei zwiększa liczbę patroli i będzie pouczać oraz karać mandatami uczestników ruchu, którzy przekroczą tory w niedozwolonych miejscach. W jednym z takich miejsc – w okolicach wiaduktu Grota-Roweckiego w Lesznie, gdzie w ostatnim czasie zginęły 2 osoby, a 1 została ranna, ustawiono tablicę informacyjną. Wolontariusze będą rozdawać w mieście ulotki edukacyjne.

Mamy nadzieję, że nasza akcja sprawi, iż nikt więcej nie zginie na torach w Lesznie. Zależy nam, by zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego zwróciliśmy się do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o wzmożenie działań zabezpieczających newralgiczne miejsca. Wiemy też jednak, że skuteczność tej inicjatywy w głównej mierze zależy od leszczynian – czy zechcą z powagą potraktować zasady obowiązujące na terenach kolejowych i zadbają o własne bezpieczeństwo korzystając z przejść dozwolonych i w sposób zgodny z przepisami. – powiedział Łukasz Borowiak, Prezydenta Miasta Leszna.

Tylko w 2015 roku, wskutek wtargnięcia na tory w miejscach niedozwolonych, zginęło w Polsce 187 osób, a ciężko rannych zostało 49. Każde tego typu zdarzenie, obok podstawowego wymiaru, jakim jest tragedia poszkodowanych i ich rodzin, przynosi szereg negatywnych konsekwencji dla społeczeństwa i gospodarki. Kosztów emocjonalnych – cierpienia i utraty bliskich – nie da się oszacować. Pozostałe, według wyliczeń np. Banku Światowego, liczone są w milionach złotych. Wśród nich są wypłaty odszkodowań, koszty działania służb ratunkowych, leczenia i rehabilitacji rannych oraz utraty PKB, niewytworzonego przez osoby, które zginęły. Zatem poprawa bezpieczeństwa na terenach kolejowych jest wspólną sprawą wszystkich: kolejarzy, władz, służb porządkowych, kierowców i pieszych.

Dlatego właśnie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. od 11 lat prowadzą kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko”. Jej celem jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności oraz kształtowanie i utrwalenie właściwych postaw uczestników ruchu na terenach kolejowych. Organizowane są: symulacje, konkursy, happeningi, prelekcje dla dzieci, patrole Straży Ochrony Kolei oraz szeroko zakrojone działania informacyjne w mediach, na plakatach i ulotkach. Wszystko po to, by na przejazdach i innych terenach kolejowych było bezpieczniej. 

Jedna z cyklicznych akcji kampanii – „Październik miesiącem edukacji” – najprężniej rozwija się właśnie na terenie podlegającym Zakładowi Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, czyli m.in. w Lesznie. W całym regionie w październiku 2015 roku zorganizowano 74 spotkania, w których uczestniczyło ponad 4000 dzieci.

Jesteśmy przekonani, że edukacja dzieci w zakresie zagrożeń istniejących na terenach kolejowych jest doskonałą inwestycją w ich bezpieczeństwo i ma szanse wydatnie wpłynąć na obniżenie liczby wypadków na torach – zarówno teraz, jak w przyszłości. Podnoszenie świadomości uczestników ruchu jest szczególnie ważne, ponieważ, niezależnie od licznych inwestycji w udoskonalanie systemów zabezpieczeń i infrastrukturę kolejową, tym,  co ostatecznie decyduje o bezpieczeństwie na torach, jest poszanowanie przepisów i zdrowy rozsądek uczestników ruchu – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Od wielu lat kampania kładła główny nacisk na informowanie o tragicznych skutkach zderzenia z pędzącym pociągiem. Aby dodatkowo wzmocnić siłę oddziaływania, w 2015 roku zmieniła swoje oblicze. Odświeżono nie tylko elementy graficzne i hasło, ale również sposób dotarcia do opinii publicznej. Polskie Linie Kolejowe koncentrują się obecnie na wyjaśnianiu dwóch aspektów: podejmowania skrajnego ryzyka oraz psychologicznych następstw wypadków – skutków brawury, rutyny i pośpiechu. Dlatego akcję wspierają eksperci z dziedziny bezpieczeństwa: prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. psych. Adam Tarnowski, dr n. med. Krzysztof Kowalczuk z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Jakub Niklas, IPRON Consulting. Niezmienny pozostaje jednak cel ogólnopolskich działań – minimalizacja na terenach kolejowych liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi.

Kampania Bezpieczny przejazd - „Szlaban na ryzyko!” jest jedną z największych tego typu w Europie. Skala działań oraz ich społeczna rozpoznawalność spotkały się z uznaniem na arenie międzynarodowej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za zwiększanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych zostały wyróżnione w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (EKBRD), programu uruchomionego w 2004 roku przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Transportu.

Więcej informacji: www.bezpieczny-przejazd.pl oraz w mediach społecznościowych: #SzlabanNaRyzyko

Liczby:
  • 188 - wypadki i kolizje na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych w 2015 roku
  • 41 - liczba osób ciężko rannych na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych w 2015 r.
  • 55 - liczba osób zabitych na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych w 2015 r. 
  • 49 - liczba osób ciężko rannych podczas przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych w 2015 r.
  • 187 - liczba osób zabitych podczas przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych w 2015 r.
Kontakt dla mediów:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zbigniew Wolny
Zespół Prasowy
zbigniew.wolny@plk-sa.pl 
tel.: +48 600 084 749

Urząd Miasta Leszna
Rafał Kotomski
Rzecznik Prezydenta Leszna
rkotomski@leszno.pl
tel.: +48 601 199 910