Powrót

Szczecinek – Ustka. Krótsze podróże i wygodniejsze przystanki

- Dzięki inwestycji pasażerowie wygodniej wsiądą z odnowionych przystanków do pociągów, a podróże między Szczecinkiem a Ustką będą o 12 min krótsze. Pociągi pasażerskie pojadą do 100 km/h. Poziom bezpieczeństwa na rewitalizowanej trasie zwiększy przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych - mówi Andrzej Krawczyński, dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rewitalizacja 90 km linii obejmie wymianę wyeksploatowanych torów, przebudowę 47 obiektów inżynieryjnych, w tym: 8 wiaduktów, 4 mostów, 32 przepustów. Zbudowane będzie nowe wygodne przejście pod torami w Kępicach i wyremontowane przejście w Miastku.


Wygodniej na stacjach i przystankach

Na stacjach Miastko i Ustka oraz m.in. na przystankach: Słosinko, Biesowice, Gałęzinowo czy Mokrzyca podróżni zyskają wygodne perony. Lepszą obsługę zapewnią wiaty, ławki i nowe oświetlenie. Efektem prac będzie też lepsza dostępność do kolei dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, dzięki podwyższeniu peronów oraz montażowi pochylni ułatwiających wejście na perony.

Nowe przystanki: Słupsk Strefa i Ustka Osiedle ułatwią dostęp do pociągów mieszkańcom rozbudowujących się dzielnic. Wydłużenie linii i przystanek Ustka Osiedle pozwoli m.in. turystom na dojazd jeszcze bliżej plaż. Przystanki będą oświetlone i wyposażone w wiaty, ławki, tablice informacyjne, a perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Osobom niewidomym i niedowidzącym orientację ułatwią ścieżki dotykowe. 

Na trasie między Szczecinkiem a Ustką przebudowane zostaną 53 przejazdy kolejowo – drogowe. Zaplanowano także nowe mijanki, które usprawnią przejazd większej liczby pociągów. Te działania wpłyną także na wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym. 

Prace budowlane zaplanowano na lata 2017 – 2020. Realizacja poprawi integrację transportu kolejowego między województwem pomorskim i zachodniopomorskim. Stworzy także korzystne warunki dla przewoźników, którzy dysponując nowoczesną infrastrukturą będą mogli rozszerzyć swoją ofertę – zwiększyć liczbę połączeń. 

Dodatkowo w ramach przetargu realizowany jest projekt finansowany ze środków budżetowych, związany z zaprojektowaniem i wykonaniem zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii 405 na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach szerszego zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2014 – 2020 zaplanowano realizację 51 projektów na terenie 16 województw o łącznej wartości prawie 4,8 mld zł. Ponad 900 mln zł to projekty z RPO Województwa Pomorskiego. 

Kontakt dla mediów:
Ewa Symonowicz – Ginter
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 211