Powrót

Szczecin Główny z windami i kładką

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują modernizację stacji. Zasadniczym celem projektu jest m.in. poprawa wygody podróżnych korzystających z peronów (nr 2 i 3) oraz umożliwienie samodzielnego dostępu do peronów osobom o ograniczonej mobilności.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. istotnie zwiększają dla podróżnych dostępność stacji i przystanków. Szczecin Główny będzie miejscem, z którego każdy pasażer wygodnie dostanie się do pociągu. Podobnie zwiększymy komfort obsługi m.in. na stacjach Lublin, Dęblin, Świebodzice, Kraśnik i Warszawa Zachodnia. To inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego za setki milionów – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykonawca angażuje siły na peronie nr 2. Działa sprzęt i zespoły pracowników. Ustawiane są krawędzie peronu. Widać szykowanie fundamentów pod wiatę. Ze zgromadzonych uprzednio elementów budowane jest odwodnienie. Wykonane już prace odsłoniły stropy nad tunelem pocztowym. Teraz przygotowywane jest wylanie żelbetowej płyty.

Projektowane jest wydłużenia toru nr 1 o około 300 metrów. Dzięki realizacji tego odcinka pociągi będą mogły jeździć w stronę Szczecińskiego Portu Centralnego.

Na stacji zapewniono bezpieczną obsługę pasażerów. Dodatkowo oznakowano dojście. Prace na torach tak zostały zorganizowane, żeby nie ograniczać ruchu pociągów regionalnych i dalekobieżnych.
 

Standard oczekiwany przez pasażerów

Komunikację na stacji ułatwi nowy łącznik na peronie nr 3, który będzie między kładkami. Dotychczasowa kładka będzie zadaszona. Pasażerowie skorzystają z nowych wiat oraz ławek. Pojawią się  zegary i tablice informacyjne. Zostanie uruchomiony system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz nowe funkcjonalne oświetlenie. Budowane perony będą miały antypoślizgową nawierzchnię. Specjalne ścieżki naprowadzające ułatwią osobom niewidomym i niedowidzącym poruszanie się. Osoby o ograniczonej mobilności skorzystać będą mogły z 5 wind na perony. Nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwać system monitoringu.

Perony nr 1, 2 i 3 zostaną również wyposażone w nowe wiaty. Na peronie nr 1 zostaną zamontowane trzy historyczne przęsła przeniesione z peronów 2 i 3. Poprawi się dostępność dworca dla pieszych z dolnego i górnego tarasu śródmieścia Szczecina oraz komunikacji zbiorowej i indywidualnej Modernizacja stacji obejmuje także przebudowę torów i sieci trakcyjnej oraz montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.


Dobra kontynuacja

Inwestycja jest kontynuacją modernizacji stacji w latach 2014 – 2016 wspólnie z PKP S.A. Jej zakres obejmował wówczas przebudowę kompleksu projektu budynków dworca, budowę kładki nad peronami 1, 2 i 3 łączącą ul. Owocową z dworcem oraz modernizację peronów nr 1 i 4 z budową nowej wiaty na peronie nr 4.

Roboty budowlane rozpoczęte w listopadzie 2017 roku, potrwają do 2019 r. Projekt o wartości 73,9 mln PLN netto ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Zbigniew Wolny
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel.: 600 084 749

Projekt „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap I Szczecin Główny” ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejska z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pliki do pobrania