Powrót

System sterowania i komputery pomogą w edukacji przyszłych kolejarzy

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Józefa Bema w Siedlcach trafiły urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Do Dęblina PLK przekazały 25 zestawów komputerowych. Posłużą one uczniom nowego kierunku: technik dróg i mostów kolejowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Sprzęt umożliwi placówkom stworzenie pracowni, w których uczniowie będą zdobywać praktyczne umiejętności m.in. kierowania ruchem pociągów. 


Dwutonowa pomoc szkolna 

Szkoła w Siedlcach otrzymała pulpit dyżurnego ruchu wraz z wyposażeniem. Ważące ponad dwie tony urządzenie, odwzorowujące układ stacji, pozwoli na lepszą naukę zawodu m.in. technikom transportu kolejowego. 

- Sprzęt został zabezpieczony podczas modernizacji nastawni w Siedlcach i specjaliści z PLK zamontują pulpit w szkolnej pracowni. Dzięki takim działaniom, zastąpione nowoczesnymi urządzeniami wyposażenie dyżurnego ruchu, może jeszcze służyć w szkole w bezpiecznej i atrakcyjnej nauce przyszłych kolejarzy – mówi Andrzej Kmiecik, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach. 

Oprócz urządzeń sterowania ruchem kolejowym, uczniowie siedleckiej szkoły dysponują już nowoczesnym symulatorem urządzeń kolejowych, który pokazuje, jak współcześnie odbywa się proces sterowania ruchem pociągów. 

Do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie PLK przekazały komputery. 25 zestawów posłuży uczniom nowego kierunku, technik dróg i mostów kolejowych. Przyszli kolejarze zdobywają wiedzę nt. organizacji robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i mostów kolejowych, oceny technicznej obiektów kolejowych, ćwiczą sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej. 

Umowa patronacka, zawierana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ze szkołami, zakłada wsparcie ze strony zarządcy infrastruktury w organizacji praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych. Wypłacane są także stypendia dla najlepszych uczniów. PLK współpracuje już z 24 szkołami w całej Polsce, a z kolejnymi 7 podpisano listy intencyjne. W ubiegłym roku ponad tysiąc młodych ludzi w całej Polsce rozpoczęło naukę na kierunkach kolejowych, a jedna piąta z nich skorzysta z programu stypendialnego, na który PLK przeznaczyła ponad 600 tys. złotych. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239