Powrót

System ERTMS-zaproszenie na spotkanie

Wdrażaniem tego systemu w Polsce zajmują się dwie spółki:
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w  zakresie systemu ERTMS/ETCS
  • Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. – w zakresie systemu ERTMS/GSM-R.
Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla dwóch projektów:
  • „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec - Bielawa Dolna-w części ETCS II”
  • „Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z Railway Business Forum (RBF), Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego (IGTL) oraz Stowarzyszeniem na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS)organizuje dla potencjalnych wykonawców ww. projektów spotkanie przybliżające zagadnienia nimi objęte. Spotkanie odbędzie się: 14 listopada 2008 r., o godz. 14.00
ul. Targowa 74, sala A
Warszawa (siedziba PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane tą tematyką.

Swój udział prosimy potwierdzić do dnia 7 listopada 2008 r. na adres: info@plk-sa.pl. W treści prosimy podać poniższe dane:
  • imię i nazwisko
  • nazwa firmy
  • telefon kontaktowy
  • adres e:mail