Powrót

ŚWIĘTO KOLEJARZA-życzenia kierwonictwa Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Warszawie

Koleżanki i Koledzy, Zbliża się Święto Kolejarza, w tym roku szczególne dla naszej spółki i naszego oddziału. Firma nasza obchodziła 5 rocznicę powstania, a spółka Matka – PKP - ukończyła 80 lat. Dotychczasowe życzenia moich poprzedników koncentrowały się na wierze i marzeniach o lepszych czasach, które przywróciłyby kolei należne jej miejsce i pozycję w życiu gospodarczym naszego kraju. Rok 2006 wydaje się przełomowy. Decyzje o przyznaniu olbrzymich środków finansowych z funduszy europejskich i budżetu na lata 2007 – 2013 oraz bieżąco z funduszu kolejowego na konkretne inwestycje, wpisujące się w globalną strategię rozwoju kolei w Polsce są przełomem na miarę rewolucji. Wymusiły one całkiem inne podejście do zadań, które musimy realizować. W strukturach oddziału pojawiły się stanowiska kierowników kontraktów, na których spoczywa odpowiedzialny ciężar przygotowania, realizacji i rozliczenia zaplanowanych inwestycji. Rozpoczynający się boom inwestycyjny wymaga od nas (na każdym stanowisku) szczególnej dbałości o standardy i jakość wykonywanej pracy. Od kierownictwa wymaga usprawnienia struktury i organizacji pracy. Już rok bieżący dał nam przedsmak tego, co nas czeka w latach następnych. Modernizacja linii Warszawa – Łódź, remont tunelu średnicowego w Warszawie czy remont linii Tłuszcz – Warszawa, w podobnych, ekstremalnych warunkach będziemy świadczyć usługi sprzedaży tras, tworzenia rozkładów jazdy i prowadzenia ruchu w latach następnych. Analizując dotychczasowe zaangażowanie i ofiarność naszych służb, jestem pewien, że ten odpowiedzialny egzamin wspólnie zdamy. Pragnę serdecznie i ciepło podziękować wszystkim pracownikom za trud, poświęcenie i zaangażowanie w dbałość o naszych klientów, co w konsekwencji przekłada się na wizerunek naszego Oddziału.
Dziękuję szczególnie mojemu poprzednikowi, który tworzył od podstaw Oddział Regionalny w Warszawie, za dobór odpowiedzialnych i profesjonalnie przygotowanych kadr oraz stworzenie życzliwej i serdecznej atmosfery pracy. Koleżanki i Koledzy, Z okazji Święta Kolejarza w imieniu kierownictwa Oddziału Regionalnego w Warszawie dziękuję za trud i wyrzeczenia, za poświęcenie i zaangażowanie w realizacji codziennych zadań. Jestem pewien, że nasz wspólny wysiłek dobrze służy naszej Ojczyźnie i społeczeństwu. Zadowolenie naszych klientów daje nam satysfakcję dobrze spełnionego obowiązku, dodaje energii i motywuje do dalszego działania.
Z całego serca składam wszystkim pracownikom oraz naszym emerytom i rencistom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, a rodzinom, które najdotkliwiej odczuwają ciężar kolejarskiej służby, dodatkowo, aby wspierając swoich najbliższych, ufnie patrzyły w przyszłość.
Tegoroczne Święto Kolejarza okrywa cień tragedii na Śląsku. W imieniu naszej braci kolejarskiej łączymy się w bólu z rodzinami ofiar tragedii w kopalni „Halemba”.                                                                                              Jacek Nowak
                                                                                       Naczelny Dyrektor
                                                                                     Oddziału Regionalnego 
                                                                                  PKP PLK S.A. w Warszawie