Powrót

Straż Ochrony Kolei dla bezpieczeństwa dzieci na feriach

Straż Ochrony Kolei patrol na stacji, fot. Sylwester Wesołowski

Od połowy stycznia, w czasie ferii zimowych Straż Ochrony Kolei szczególnie zwraca uwagę na bezpieczeństwo. Więcej funkcjonariuszy SOK jest na przystankach i stacjach, z których młodzież i dzieci wyruszają na wypoczynek. Codziennie około 400 patroli czuwa nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Dodatkowe patrole sprawdzają teren w okolicy wiaduktów, mostów i stacji. Działania mają zapobiegać zabawom i skracaniu drogi przez nasypy i obiekty kolejowe.

W pracy SOK wykorzystuje nowoczesny sprzęt i urządzenia. Specjalne samochody – mobilne centra monitoringu, są wyposażone w system kamer stacjonarnych i przenośnych, dzięki nim funkcjonariusze obserwują kilkukilometrowe odcinki linii kolejowej i szybciej podejmują działania.

Podczas patroli nocnych wykorzystywane są noktowizory i termowizory. Trasy kolejowe i stacje patrolują przewodnicy z psami służbowymi.

Dla zwiększenia efektywności działań Straż Ochrony Kolei współpracuje między innymi z: Policją, Żandarmerią i Strażą Graniczną. Dzięki temu więcej patroli jest w miejscach, w których może dochodzić do łamania zasad bezpieczeństwa.

Patrole SOK i Policji zwracają uwagę na zachowania kierowców na przejazdach kolejowo–drogowych.

Do dyspozycji podróżnych pozostaje czynny całą dobę numer alarmowy SOK 22 474 00 00, na który można zgłaszać przypadki łamania przepisów na stacjach, przystankach i terenie kolejowym. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei reagują na każde zgłoszenie.


Kontakt dla mediów:

Sylwester Wesołowski
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Sylwester.Wesolowski@plk-sa.pl
tel. +48 22 474 1745