Powrót

STOP - przed każdym przejazdem kolejowo – drogowym!

Pomimo apeli, ostrzeżeń, działań Straży Ochrony Kolei i policji, nieuwaga jest przyczyną 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W pierwszym kwartale 2014 r. było 40 wypadków, w wyniku których zginęło 7 osób. Każde zdarzenie to przede wszystkim tragedia dla poszkodowanych i ich rodzin. Wymiar eksploatacyjny, to blokada sieci kolejowej, opóźnienia pociągów, angażowanie służb ratowniczych i technicznych. 

Modernizowane linie zyskują bezkolizyjne przejazdy, przybywa urządzeń sygnalizacyjnych, wspomagających kierowców, ale obowiązują przepisy kodeksu: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy”

Kodeksowy wymóg przypomina PLK w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Poza planowanymi działaniami z SOK, od początku roku odbyło się już kilkadziesiąt prelekcji edukacyjnych, akcji  informacyjnych na przejazdach, spotkań z dziećmi i młodzieżą, m.in. w Szczecinie i Trójmieście. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Transportu Kolejowego przygotowały specjalny poradnik dla zmotoryzowanych. Publikacja zawiera dane o przejazdach kolejowo - drogowych, zachowaniach kierowców, statystyki wypadkowe, a także najczęstsze błędy popełniana przez uczestników ruchu drogowego.

Dzięki formularzowi „zgłoś usterkę” na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl, od początku roku przyjęto sygnały kierowców i technicy szybko  usunęli 8 awarii na przejazdach kolejowo – drogowych. 

Bezpieczeństwo promuje także IV Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy o bezpieczeństwie na przejazdach. Nadesłano już ponad 600 rysunków. Więcej na www.bezpieczny-przejazd.pl.

Według krajowych i europejskich statystyk do 99% wypadków dochodzi z winy kierowców, którzy np. lekceważą znaki STOP, przejeżdżają pod zamykającymi się rogatkami, bądź omijają półrogatki. 

Bezpieczeństwo na sieci kolejowej to jeden z priorytetów działań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Aby je zapewnić zarządca infrastruktury szkoli personel, remontuje i modernizuje przejazdy, buduje bezkolizyjne tunele i wiadukty. 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900Art. 28. Zachowanie kierującego przed i na przejeździe kolejowym

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.