Powrót

Stacja Radziwiłłów Mazowiecki na nowo

Poza całkowitą przebudową układu torowego, roboty obejmują rozbiórkę istniejącego peronu znajdującego się pomiędzy torami, który zostanie zastąpiony dwoma nowymi. Takie rozwiązanie, zastosowane wcześniej na przystanku osobowym Skierniewice Rawka, zagwarantuje podróżnym bezpieczniejszy i łatwiejszy dostęp do pociągów.  Z nowych peronów będą mogli korzystać bez trudu rodzice z dziećmi w wózkach, podróżni z cięższym bagażem czy niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich.
Obecnie trwają roboty przy modernizacji toru oraz rozpoczął się remont kładki dla pieszych. Trwają również prace remontowe budynku nastawni wykonawczej - obsługującej docelowe urządzenia sterowania ruchem na stacji. Planowane jest rozebranie istniejącej nastawni dysponującej (główna nastawnia kierująca ruchem pociągów). Wyremontowane zostaną dwa przejazdy kolejowe.
W 2011 roku prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 1 skupiały się  na odcinkach Radziwiłłów – Miedniewice oraz Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy.
Modernizacja linii kolejowej nr 1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), realizowana jest z zachowaniem możliwości prowadzenia ruchu pociągów po jednym torze.
Po modernizacji prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie do 160 km/h, dzięki czemu czas przejazdu ze stolicy do Skierniewic skróci się z 41 do 30 min. Prędkość pociągów towarowych wzrośnie do 120 km/h.

Koszt całkowity projektu wyniesie 1 mld 815 mln złotych netto.

Zakończenie prac przewidziano na rok 2014.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr  POIiŚ 7.1-24.1 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)”


 

Informacje dla mediów:
Zespół Rzecznika Prasowego
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 32 147