Powrót

Stacja kolejowa w Olkuszu zyska nowy standard obsługi podróżnych

Stacja Olkusz, fragment rozebranej kładki, praca maszyn, przy peronie pociąg, fot. Piotr Hamarnik

Stacja Olkusz, znajdująca się na trasie kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny zostanie całkowicie przebudowana. Podobnie jak inne zmodernizowane obiekty na tej trasie, korzystnie zmieni się dla podróżnych. Efektem prac będzie wyższy poziom obsługi pasażerów. Zwiększą się także możliwości przejazdów regionalnych i dalekobieżnych ze stacji, m.in. w stronę Sędziszowa, Krakowa i Katowic.

Na olkuskiej stacji ruszyły prace budowalne. Rozpoczęła się rozbiórka starych elementów kładki nad torami oraz sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zdemontowane zostaną także tory i perony. Ich miejsce zajmą nowe obiekty, spełniające oczekiwania podróżnych. Powstaną dwa nowe, wyższe perony, które ułatwią wsiadanie do pociągu. Nowe obiekty wyposażone będą w wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oznakowanie z systemem ścieżek dotykowych dla osób niedowidzących i słabo widzących. Dostępność wszystkich podróżnych, w tym osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się zwiększy przejście pod torami, wyposażone w windę. Bezkolizyjny trakt zastąpi dotychczasową kładkę dla pieszych i ułatwi podróżnym komunikację.

Zadanie inwestycyjne na stacji Olkusz realizowane jest w ramach projektu pn.: „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”. Termin wykonania prac zaplanowano zgodnie z umową do końca 2025 roku.

PLK S.A. konsekwentnie podnoszą standard trasy kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Główny, zapewniając m.in. lepszą dostępność i poziom obsługi podróżnych. Na trasie zmodernizowano już stację Wolbrom oraz przystanki: Gajówka, Jeżówka, Zarzecze, Chrząstowice Olkuskie. W 2022 r. roku wybudowano i udostępniono podróżnym dodatkowy przystanek Wolbrom Zachodni, który ułatwia mieszkańcom dostęp do kolei. Oprócz zwiększenia dostępności i standardów obsługi podróżnych, inwestycje zarządcy infrastruktury kolejowej zapewniły także sprawniejsze i bezpieczniejsze przejazdy z Małopolski na Górny Śląsk.

Zrealizowane prace na linii Tunel – Sosnowiec Główny w latach 2016 -2023 r. w granicach woj. małopolskiego są warte 298 mln zł netto. Na trasie od strony woj. śląskiego, wykonano roboty o wartości ponad 115 mln zł netto. Zadania, prowadzone w ramach projektu o nazwie: „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.” sfinansowano ze środków budżetu państwa.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153