Powrót

Sprawniejsza kolej w Krakowie i szybciej z Lublina do Warszawy

Środki unijne otrzymały modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin, między Otwockiem a Lublinem i projekt łącznicy Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki.

- To różne, lecz dla kolei równie ważne projekty. Jeden zapewni sprawny i szybki przejazd na trasie z Lublina do Warszawy, lepszy dostęp do pociągów ze zmodernizowanych peronów, wyższy poziom bezpieczeństwa, a drugi wpisuje się w rozwój kolei aglomeracyjnej i skraca podróż z Krakowa do Zakopanego – mówi Włodzimierz Żmuda, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

1. Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I
wartość całkowita: 4 256 319 918,55 PLN
dofinansowanie UE: 2 920 568 210,00 PLN

Modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock - Lublin to kluczowa inwestycja realizowana na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego. W ramach prac PLK zmodernizuje 150 km linii kolejowej (w tym dobuduje drugi tor na odcinku Otwock-Pilawa), sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz wymieni rozjazdy, dzięki czemu wzrośnie szybkość, standard i bezpieczeństwo podróży. 

Po modernizacji pociągi pasażerskie pojadą tą trasą z prędkością 160 km/h, a planowany czas przejazdu najszybszym pociągiem na trasie Warszawa - Lublin skróci się do 90 minut. Zwiększy się także komfort podróży pasażerów. Wszystkie przystanki i stacje na modernizowanym odcinku wyposażone będą w wiaty, ławki, nowe oświetlenie i system informacji pasażerskiej oraz zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i podróżnych z ciężkim bagażem. W Lublinie powstanie dodatkowy przystanek „Lublin Zachód”.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu na modernizowanym odcinku powstaną 2 nowe wiadukty kolejowe oraz 12 przejść dla pieszych pod torami. Modernizacja i budowa nowych przepustów pod torami pozwoli na bezpieczną migrację dzikich zwierząt. Pozostałe istniejące obiekty inżynieryjne także zostaną wyremontowane. Nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym i rozjazdy zapewnią płynny przejazd pociągów. Zmiany odczują także kierowcy, gdyż poprawi się stan przejazdów kolejowo-drogowych.

Pracami remontowymi zostanie objęty również ponad 50-kilometrowy odcinek linii objazdowej nr 30 na trasie Łuków – Parczew. W ramach projektu zostanie także przygotowana dokumentacja projektowa dla odcinka Warszawa Wschodnia – Otwock.

Efektem projektu będzie, oczekiwana szczególnie przez osoby dojeżdżające do pracy do Warszawy i Lublina, krótsza i bardziej komfortowa podróż. Zmodernizowana trasa kolejowa zapewni też poprawę bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu najnowszych urządzeń i systemów bezpieczeństwa. Szybkie i bezpośrednie połączenie Lublina z Warszawą będzie atrakcyjne komunikacyjnie dla nowych inwestorów, co wpłynie na rozwój lokalnej gospodarki na terenie województwa lubelskiego. Realizacja robót na odcinku Otwock – Lublin  zaplanowana jest na lata 2017 – 2020. 

2. Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki
wartość całkowita: 348 171 883,57 PLN.
dofinansowanie UE: 187 774 576,45 PLN

Budowa łącznicy kolejowej pomiędzy Zabłociem a Krzemionkami to strategiczna inwestycja PKP PLK na terenie Krakowa i ważny element systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Budowana łącznica kolejowa umożliwi uruchomienie szybkiego i bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Kraków Główny – Skawina i dalej do Oświęcimia oraz Zakopanego. Dzięki realizacji projektu nie będzie konieczności zmiany kierunku jazdy na stacji Kraków Płaszów. Czas podróży z Krakowa do Zakopanego skróci się o około 15 minut. Bezpośrednie połączenie ze stacji Kraków Główny do Zakopanego oraz Skawiny i Oświęcimia to przede wszystkim sprawniejszy i płynniejszy ruch kolejowy, lepszy komfort obsługi pasażerów na przebudowanych przystankach kolejowych oraz wzrost bezpieczeństwa. Dzięki przebudowie przystanków powstanie wygodny węzeł przesiadkowy w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej, co pozwoli na rozszerzenie oferty transportowej na terenie miasta. Inwestycja pozwoli również uruchomić bezpośrednie połączenie między stacjami Kraków Główny – Kraków Bonarka, istotne w rozwoju ruchu aglomeracyjnego Krakowa. W ramach inwestycji powstaną: 2 wiadukty, 3 estakady, 2 kładki peronowe oraz 2 przejścia nad torami.

Dodatkowe informacje o inwestycji, zdjęcia i wizualizacje dostępne są pod adresem http://www.zablocie-krzemionki.pl/


Projekt „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki” 
i „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I"
są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239