Powrót

Spotkanie konsultacyjne na temat przebiegu linii kolei dużych prędkości przez teren województwa dolnośląskiego

W dniu 21 czerwca 2011 r. we Wrocławiu, dzięki gościnności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Ingenieria Idom Internacional S.A. - organizator spotkania - Wykonawca głównego zadania Projektu POIiŚ 7.1 – 26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości Studium Wykonalności dla budowy kolei dużych prędkości „Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław”, zapoznał uczestników z wynikami przeprowadzonych analiz. Gospodarzem spotkania był Marek Łapiński - Wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Po powitaniu głos zabrał Z-ca Dyrektora Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP PLK S.A. – Konrad Gawłowski, który przybliżył uczestnikom zakres Studium Wykonalności. Koordynator projektu - Enrique Rico Izquierdo – reprezentujący - Ingenieria Idom Internacional S.A - przedstawił warianty trasowania szczegółowego projektowanej linii Y oraz propozycje wprowadzenia linii dużych prędkości do wrocławskiego węzła kolejowego uwzględniające aspekty środowiskowe i przewidywane kolizje z istniejącą infrastrukturą. W trakcie spotkania przedstawiciele władz lokalnych zadeklarowali pomoc, podkreślając że Wrocław jest żywo zainteresowany budową kolei dużych prędkości. Enrique Rico Izquierdo natomiast zapewnił, że rekomendacje zostaną przeanalizowane w trakcie opracowywanego studium. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób przedstawicieli starostw i urzędów miast i gmin regionu m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocław i wielu innych. Ze strony mediów – Rynek Kolejowy      

Ewa Krupska

Centrum Kolei Dużych Prędkości

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 


Projekt POIiŚ 7.1 – 26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko