Powrót

Spotkanie informacyjne dotyczące modernizacji linii E 65 - Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Władz Regionu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przedstawiciele Wykonawcy.

Na w/w spotkaniu poruszone zostaną następujące tematy:

1. przedstawienie opracowania Studium wykonalności dla „Modernizacji linii E 65 - Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa – dokumentacja przedprojektowa.

2. zakres i strategiczne cele projektu

3. opcje modernizacyjne oraz przykładowe rozwiązania aspektów środowiskowych.

4. efekty modernizacji

Na zakończenie podjęta zostanie dyskusja dotycząca przedmiotu konsultacji.

   

Agata Pomykała
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. +48 22 473 2442