Powrót

Spawalnictwo dróg szynowych-konferencja

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki i Geodezji oraz Stwowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie zapraszają na

III Ogólnopolską Konferecję Naukowo-Techniczną na temat "Spawalnictwo dróg szynowych oraz materiały, wykonawstwo, odbiory"

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 mara 2007 r. w miejcowości Bochnia (Hotel Milenium), woj. małopolskie. Tematyka konferencji obejmuje problematykę związaną z procesami wykonywania połączeń spawanych oraz zgrzewanych elemenentów nawierzchni szynowych w torach i rozjazdach. Rónolegle teamtyka konferencji obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z problematyki dotyczącej jakości materiałów, wykonawstwa i odbiorów technicznych w dziedzinie nawierzchni szynowych.

Informacje udzielana są telefonicznie pod numerem telefonu (0-22) 474-33-60 lub pocztą elektroniczną: igsn@pkp.com.pl, ireneusz.jasinski@op.pl.