Powrót

Śniadanie prasowe we Wrocławiu

Z dziennikarzami na śniadaniu prasowym we Wrocławiu spotkali się Agnieszka Sufata-Pawlak - Członek Zarządu ds. Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Henryk Wywiórka z-ca Dyrektora Biura Realizacji Inwestycji, Kazimierz Peryt Dyrektor Projektu Euro 2012, Jerzy Dul - Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego  we Wrocławiu. Prezentacja dotyczyła zamierzeń i uzyskanych efektów modernizacji linii kolejowych E 30 Opole, Wrocław, Zgorzelec (m.in. Projekt ISPA/FS2002/PL/16/P/PT/016, Projekt ISPA/FS2001/PL/16/P/PT/013) i E 59 Wrocław - Poznań (Projekt CCI 2004/PL/16/C/CP/005), oraz działań w zakresie poprawy stanu infrastruktury kolejowej w Polsce (projekt  nr ISPA/FS2001/PL/16/P/PT/015) Agnieszka Sufata-Pawlak i Jerzy Dul przedstawili również uwagi z wizytowanych 9 lipca 2008r inwestycji PLK S.A. na linii E-30 oraz w Międzylesiu (Modernizacja układu torowego i elektryfikacja stacji Międzylesie i szlaku Międzylesie- Granica Państwa) Na spotkaniu przedstawiono projekty Oddziału Regionalnego związane z organizacją EURO 2012. Layout PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowany dla inwestycji związanych z EURO 2012 był tłem rozmów dziennikarzy i przedstawicieli PLK S.A.
  • Zamierzenia inwestycyjne na lata 2008-2012 PKP PLK S.A. Oddział  Regionalny we Wrocławiu (prezentacja pdf)
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny we Wrocławiu
tel. (0-71) 717-51-44