Powrót

Setki kilometrów nowych torów za nowe unijne pieniądze

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wykorzystaniu funduszy z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) w ramach pierwszej aplikacji zaplanowały modernizację linii kolejowych o łącznej długości 570 km. Prace mają objąć m.in. wymianę torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym czy budowę nowych wiaduktów i mostów. Pasażerowie po zmodernizowanych liniach kolejowych pojadą szybciej, skorzystają też z nowych peronów dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

- Zależy nam by z nowych funduszy UE skorzystać jak najszybciej. Inwestycje które przygotowujemy, pozwolą na skrócenie podróży pociągami pasażerskimi, a także usprawnią transport towarów na kluczowych liniach kolejowych w Polsce. Dla większości zadań o których dofinansowanie PLK właśnie zaaplikowała w ramach CEF, będziemy ogłaszać przetargi na realizację robót budowlanych jeszcze w tym roku – mówi Marcin Mochocki pełnomocnik zarządu - dyrektor ds. strategii i planowania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Unijne fundusze pozwolą na realizację ostatnich etapów obecnie prowadzonych modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku i z Wrocławia do Poznania. Modernizacja obejmie trasę Warszawa – Poznań, rozpoczną się także prace na odcinku Poznań - Szczecin. PLK przygotowują również modernizację dwóch tras obsługujących połączenia aglomeracyjne w Warszawie: Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki oraz dwóch linii obwodowych biegnących ze stacji Warszawa Gołąbki i z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej. Środki unijne CEF mają zostać wykorzystane również na budowę wiaduktów drogowych nad centralną magistralą kolejową, co pozwoli na podniesienie prędkości powyżej 160 km/h na kolejnych odcinkach tej linii i dalsze skrócenie czasu przejazdu z Warszawy m.in. do Krakowa i Katowic. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obecnie opracowują dokumentację projektową potrzebną do przeprowadzania siedmiu projektów inwestycyjnych. Udział funduszy UE w planowanych inwestycjach ma stanowić 85% kosztów kwalifikowanych. 

Poza siedmioma wnioskami dotyczącymi robót budowlanych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyły także, reprezentując zagranicznych partnerów, dwa wnioski o dofinansowanie prac studialnych związanych z wdrażaniem i rozwojem kolejowych korytarzy towarowych. W imieniu narodowych zarządców infrastruktury kolejowej z Belgii, Holandii, Niemiec, Czech i Litwy złożona została aplikacja dla korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie, zaś w imieniu zarządców z Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoch dla korytarza Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie. Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 662 114 900