Powrót

Seminarium w Katowicach

Seminarium, które prowadziła Pani Begona Matilla z Ministerstwa Środowiska Hiszpanii finansowane było ze środków Unii Europejskiej Słuchacze, wśród których byli przedstawiciele Oddziału i Zakładów Linii Kolejowych oraz pracownicy Urzędu Wojewódzkiego mogli zapoznać się z problematyką zdobywania i wykorzystania funduszy unijnych na bazie dwudziestoletnich doświadczeń Hiszpanii. Szeroki zakres pytań oraz toczące się dyskusje świadczyły o dużym zainteresowaniu tematyką seminarium. Włodzimierz Leski
Rzecznik Prasowy IR Katowice