Powrót

Rzeszów Główny – z nowego peronu do Jasła

Podróżni na stacji Rzeszów Główny od 19 listopada br. skorzystają z części przebudowanego peronu nr 1. Z niego pojedziemy w kierunku Jasła. Docelowo na peronie zamontowane będą nowe wiaty oraz jasne oświetlenie i czytelne oznakowanie. Informację zapewnią rozkłady w gablotach oraz system nagłośnienia. Peron o długości 300 m ma nową nawierzchnię z liniami naprowadzającymi. Takie rozwiązanie ułatwi drogę osobom niewidomym i słabowidzącym.

Obecnie na stacji modernizowane są perony nr 1 i nr 2. Obsługa pasażerów odbywa się z peronu 3. Na przełomie stycznia i lutego ruszy kolejny etap przebudowy rzeszowskiej stacji. Wykorzystywane będą zmodernizowane perony z lepszymi warunkami dostępu do pociągów. Wykonawca, przez ok. pół roku, będzie przebudowywał peron nr 3. Głowna stacja w Rzeszowie będzie miała trzy nowe, wyższe platformy.

Na stacji powstaje nowe przejście podziemne. Dla podróżnych to bezpieczna i sprawna droga na perony i drugą stronę miasta. Obiekt będzie miał 137 m długości. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się lepszy dostęp do pociągów zapewni nie tylko 5 wind, ale także 5 par schodów ruchomych.

Zakres prac obejmuje m.in. roboty poniżej poziomu stacji. Wykonawca musi zapewnić sprawną dostawę materiałów, by prowadzić roboty zbrojeniowe i betonowanie kolejnych segmentów tunelu. Roboty toczą się nie tylko od strony dworca, ale także po przeciwnej stronie, przy ul. Kochanowskiego.

Na czas przebudowy stacji zapewniona jest zmieniona organizacja ruchu i oznakowanie. Zapewniono peron tymczasowy. Dla wygody pasażerów, wykonawca ustawił dodatkowe zejście z pozostałej jeszcze starej części kładki na perony.

Nowy wiadukt na ul. Batorego - bezpieczniej dla kolei, sprawniej dla miasta

Prace przy wiadukcie kolejowym nad ul. Batorego rozpoczęły się w lipcu. Nowa konstrukcja będzie większa od dotychczasowej. Zapewni nie tylko sprawny ruch pociągów, ale także lepszą komunikację dla pieszych i kierowców. Układ drogowy przygotuje miasto. Prace przy obiekcie prowadzone są etapami przy utrzymanym ruchu pociągów. Pierwsza część wiaduktu zostanie oddana do użytku w na przełomie stycznia i lutego 2020 roku. Zakończenie prac planowane jest latem.

Nowy przystanek Rzeszów Zachodni już służy podróżnym

W ramach projektu przebudowy stacji Rzeszów Główny, zbudowany został nowy przystanek Rzeszów Zachodni. Tam podróżni od czerwca korzystają już z nowego, dodatkowego dostępu do kolei. Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych są też trzy mosty nad Al. Wyzwolenia. Kierowcom służy przebudowany przejazd kolejowo-drogowy przy ul. Marii Konopnickiej.

Inwestycja w Rzeszowie realizowana jest z Krajowego Programu Kolejowego, w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”.

Wartość umowy współfinansowanej ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 205 mln zł netto. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie 2021 r.

null

Projekt „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III  Rzeszów Główny” jest współfinansowany ze środków UE POIiŚ 2014-2020.


Efekty inwestycji w Rzeszowie

  • zwiększenie komfortu obsługi podróżnych
  • lepszy dostęp do pociągów dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się
  • większa dostępność do kolei
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • sprawniejsza komunikacja publiczna w aglomeracji i regionie
  • lepsze warunki utrzymania infrastruktury

Kontakt dla mediów:
Piotr Hamarnik
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 605 352 883