Powrót

Rzeszów Główny – stacja bardziej dostępna dla podróżnych

Na stacji Rzeszów Główny z większych, wyższych i wygodniejszych do wsiadania do pociągów peronów 1 i 2 korzystają podróżni. Przygotowane są poczekalnie i czytelne tablice informacyjne. Perony są w pełni zadaszone. Osobom niewidomym i niedowidzącym łatwiej jest się poruszać dzięki liniom naprowadzającym i nawierzchni o zróżnicowanej strukturze.

Wykonawcy przystępują do kolejnego etapu modernizacji stacji. Prace budowlane obejmą peron nr 3, który będzie powiększony i podwyższony. Prace będą także przy rozbudowywanym przejściu podziemnym. Już teraz można nim przejść do peronu 2, a docelowo połączy centrum Rzeszowa z ul. Kochanowskiego. Przejście będzie wyższe i szersze od dotychczasowego. PLK przewidziały w nim schody ruchome i windy, co pozwoli łatwo dostać się na perony osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wygodniejsze podróże z Rzeszowa Zachodniego

Od 2019 r można wsiadać do pociągów z nowego przystanku Rzeszów Zachodni przy al. Wyzwolenia. Nowy obiekt ułatwił podróże w kierunku zachodnim i północnym – w stronę Lublina i Krakowa. Czynne są już obydwa perony na przystanku.

W ramach rzeszowskiej inwestycji PLK modernizują także wiadukt kolejowy nad ul. Batorego. Obiekt w połowie jest już przygotowany i przejeżdżają po nim pociągi. W lutym rozpocznie się kolejny etap prac. Zmodernizowany obiekt będzie większy i szerszy od starego. Dzięki temu pod torami będzie więcej miejsca na budowę drogi i chodników, co usprawni komunikacje drogową. Prace „drogowe” są realizowane przez miasto.

Uzyskanym już efektem inwestycji PLK w Rzeszowie są trzy mosty nad al. Wyzwolenia. Kierowcom służy także przebudowany przejazd kolejowo-drogowy przy ul. Marii Konopnickiej.

W przygotowaniu kolejne udogodnienia dla podróżnych

Zakończenie zasadniczych prac na stacji Rzeszów Główny planowane jest latem. Wówczas podróżni będą korzystać z wszystkich peronów i odnowionego przejścia podziemnego.

Inwestycja w Rzeszowie realizowana jest z Krajowego Programu Kolejowego, w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)”. Wartość umowy, która w 85 proc. jest współfinansowana ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to 205 mln zł netto.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Piotr Hamarnik
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 605 352 883