Powrót

Ruszyła budowa wiaduktu w Rogowie

Za sobą mamy wykonanie objazdu awaryjnego i tymczasowego przejazdu kolejowego oraz przeniesienie ruchu kołowego na objazd – mówi Paweł Pisarczyk, kierownik robót mostowych i dodaje, że następny etap to przystąpienie do wykonania zadania głównego, czyli budowa wiaduktu drogowego wraz z dojazdami. – Ten etap już się rozpoczął, teraz pracujemy nad wzmocnieniem podłoża w rejonie przyszłego wiaduktu oraz budową nasypów na dojazdach – wyjaśnia kierownik robót.

Specjaliści pracują z wykorzystaniem nowoczesnej technologii kolumn DSM, czyli wgłębnego mieszania na mokro. Technologia polega na  formowaniu w gruncie pionowych kolumn powstałych przez mechaniczne zmieszanie materiału gruntowego i zaczynu cementowego, tłoczonego w kontrolowany sposób za pomocą pompy.

– Do wykonania kolumn DSM służy specjalna, ważąca ponad 100 ton maszyna wiertnicza, tzw.  palownica.  Jej  maszt roboczy ma wysokość 28 metrów. Wiertło ma długość 4 metrów i średnicę 1 metra – podkreśla Paweł Pisarczyk. 

Prace budowlane w Rogowie są wykonywane w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty’’ (POIiŚ 7.1-24.3).


Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pliki do pobrania