Powrót

Ruch kolejowy w Wielkopolsce bez odczuwalnych zmian

W połowie lutego zarządca infrastruktury zaprezentował plany optymalizacji sieci kolejowej, w których zaproponowano czasowe wyłączenie z eksploatacji 90 odcinków linii kolejowych o łącznej długości 2 tys. km na terenie całego kraju. 
Optymalizacja sieci ma przynieść oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie i w ten sposób pozwoli wygenerować dodatkowe nakłady na utrzymanie linii intensywnie eksploatowanych przez przewoźników. Dzięki takim działaniom przychody z udostępniania torów będzie można w pełni wykorzystać na utrzymanie funkcjonujących linii w jak najlepszych stanie technicznym. 
Decyzje w sprawie zawieszania linii poddano dyskusji z udziałem przewoźników, samorządów oraz środowisk gospodarczych. W trakcie rozmów PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały szereg deklaracji natury gospodarczej, zgłoszenia do rocznego rozkładu jazdy oraz nowe obietnice inwestycji samorządowych których rezultatem ma być zwiększenie ruchu kolejowego. W rezultacie tych zapowiedzi ograniczono pierwotne plany i zdecydowano o utrzymaniu ruchu na 49 odcinkach w całym kraju. W Wielkopolsce planowane jest czasowe wyłączenie trzech odcinków na których nie prowadzi się ruchu pasażerskiego, zaś towarowy – średnio dwa pociągi tygodniowo należy uznać za śladowy. Czasowo wyłączone zostaną odcinki Międzychód – Skwierzyna, Sieraków Wielkopolski – Międzychód oraz Wągrowiec – Rogoźno Wlkp. liczące razem 64 kilometrów, natomiast pociągi będą nadal kursować na odcinku Międzychód - Łowyń. 
"Korekta naszych decyzji wynika z deklaracji przewoźników zgłaszających nowe potrzeby na przewozy oraz zamówienia do rocznego rozkładu jazdy. Musimy podkreślić, że przywrócone odcinki będą stale monitorowane i w przypadku realizacji pracy przewozowej na poziomie niższym niż zgłaszano we wnioskach i planach, nie wykluczamy ich ponownej oceny pod kątem możliwości czasowego wyłączenia z eksploatacji. Naszym zadaniem jest dostosowanie zakresu działalności do aktualnych potrzeb i dbałość o wynik finansowy spółki, zapewniający podnoszenie stanu technicznego infrastruktury oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego w Polsce" – mówi Robert Kuczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.”.
Obecnie 90% ruchu kolejowego w Polsce odbywa się po około 12 tysiącach km linii kolejowych z ponad 19 tysięcy km zarządzanych przez PLK. 

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
Dyrektor ds. media relations
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
r.kuczynski@plk-sa.pl
22 473 30 02