Powrót

Rozpoczęcie modernizacji stacji kolejowej Warszawa Gdańska

Ze strony Wykonawcy umowę podpisali:
 • Dyrektor Oddziału Budownictwa Kolejowego SKANSKA S.A. - Pan Artur Fiba
ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
 • Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie - Pan Wiesław Ogłoblin
 • Z-ca Naczelnego Dyrektora ds. projektów inwestycyjnych – Pani Sławomira Wierzchowska
ze strony Zarządu Transportu Miejskiego:
 • Dyrektor ZTM – Pan Leszek Ruta

Modernizacja stacji Warszawa Gdańska została podzielona na dwa etapy: 

W trakcie I etapu przebudowane zostaną tory oraz dwa perony wraz ze wszystkimi pozostałymi elementami infrastruktury kolejowej. Przebudowa pozwoli nie tylko zwiększyć przepustowość stacji, ale także przystosować parametry infrastruktury do obowiązujących przepisów. Inwestycja ma ogromne znaczenie również z racji planowanych prac na linii średnicowej. Po zakończeniu prac związanych z I etapem przedsięwzięcia, możliwe będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na linii średnicowej i przeprowadzenie robót na stacji Warszawa Wschodnia.
Stacja Warszawa Gdańska zostanie również przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością  poruszania się np. osób niepełnosprawnych, czy matek z małymi dziećmi (wejścia do przejścia podziemnego i wyjścia na perony zostaną wyposażone w windy).  W tym etapie projektu wybudowane zostanie również przejście podziemne między stacją PKP Warszawa Gdańska a stacją metra Dworzec Gdański, które połączy oba te obiekty bezpośrednio z warszawskim Żoliborzem. Budowa przejścia podziemnego pozwoli pasażerom kolei i metra na dogodne przesiadki, co znacznie wpłynie na zwiększenie roli kolei w obsłudze ruchu aglomeracyjnego. W II etapie inwestycji wybudowane zostaną pozostałe dwa perony kolejowe oraz zmodernizowana zostanie część towarowa stacji.
 • wykonawca inwestycji (wyłoniony w drodze przetargu):
  konsorcjum firm: Skanska S.A. (lider) i Skanska DS a.s.
 • wartość projektu: 129 437 128,47 zł (brutto)
 • źródła finansowania:
  środki własne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz m. st. Warszawy
 • termin zakończenia prac: przełom III/IV kwartału 2010 r.