Powrót

Rocznica kolejarskiego protestu

24 października we Wrocławiu prezesi spółek Grupy PKP S.A., kolejarze oraz przedstawiciele prezydenta RP, marszałek województwa dolnośląskiego, prezydent Wrocławia i wrocławianie spotkali się z okazji rocznicy protestu kolejarzy w 1980 r. Pod odnowionym pomnikiem św. Katarzyny, symbolizującym kolejarski protest w świetlicy wrocławskiej lokomotywowni, uczestnicy złożyli kwiaty. W imieniu PLK S.A. obecny był Prezes. Zbigniew Szafrański oraz dyrektorzy zakładów spółki.

Celem protestu w październiku 1980r było m.in. uznanie NSZZ "Solidarność" za partnera wobec władz PKP, poprawa warunków pracy i zapewnienie działań na rzecz modernizacji polskiej kolei.