Powrót

Rewitalizacja trasy Chełmża – Grudziądz z nadzorem inwestorskim

Głównym zadaniem wykonawcy jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji inżyniera nad realizacją zadania rewitalizacji linii kolejowej Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Chełmża – Grudziądz.
Do jego podstawowych obowiązków należeć będzie np. reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, czy przepisami budowlanymi.  
Umowa na rewitalizację trasy Chełmża – Grudziądz została podpisana pod koniec czerwca ubiegłego roku. Wykonawca – firma NDI – prowadzi obecnie prace projektowe. Start pierwszych robót budowlanych, które rozpoczną się na stacji Chełmża, planowany jest w maju tego roku.
Zaplanowane prace rewitalizacyjne na tym odcinku pozwolą na podwyższenie prędkości pociągów z 50 km/h do 80-100 km/h oraz skrócenie czasu przejazdu pociągów o około 20 min. Projekt obejmuje rewitalizację około czterdziestokilometrowego odcinka linii kolejowej pomiędzy Chełmżą a Grudziądzem oraz remont infrastruktury związanej z linią kolejową. W ramach robót budowlanych wykonana zostanie, między innymi, całkowita wymiana nawierzchni torowej na długości około 38 km, modernizacja 38 przejazdów i 10 peronów oraz remont 56 przepustów. Na trasie zostaną zamontowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym, na wybranych przejazdach kolejowych pojawią się półrogatki. Na stacjach zostaną wymienione urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia elektroenergetyki (linie zasilające, oświetlenie, elektryczne ogrzewanie rozjazdów).
W postępowaniu przetargowym wybrano ofertę przedstawioną przez firmę SGS Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość umowy wynosi: 2 164 800,00 PLN brutto.
W najbliższym czasie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłoszą przetarg na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji przedprojektowej kolejnego odcinka linii: Grudziądz – Malbork. Planowane prace budowlane pomiędzy Grudziądzem a Malborkiem rozpoczną się w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020.


Dodatkowe informacje dla mediów:
Ewa Symonowicz-Ginter
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie - oddział w Gdańsku
tel. +58 721 92 07
e-mail: e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

rzecznik prasowy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Maciej Dutkiewicz
tel. +48 22 47 321 47
e-mail: m.dutkiewicz@plk-sa.pl


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.