Powrót

Rembertów i Wesoła bez szlabanów

Dzisiaj PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Miastem Stołecznym Warszawa umowę na budowę dwóch tuneli oraz wiaduktu na linii z Warszawy do Sulejówka. Umowa określa zasady i warunki wspólnej realizacji oraz utrzymania i eksploatacji obiektów po zakończeniu budowy. 

- Ruch kolejowy na linii w kierunku Sulejówka i Mińska Mazowieckiego jest bardzo intensywny, a w ciągu ostatnich lat przybyło również samochodów. Wspólnie z miastem wypracowaliśmy umowę na przeprowadzenie inwestycji, która usprawni komunikację i podwyższy poziom bezpieczeństwa pociągów. Koszt będzie rozłożony pół na pół. – powiedziała Sławomira Wierzchowska, dyrektor Regionu Centralnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W pierwszym etapie przedsięwzięcia, w latach 2017-18, opracowana zostanie dokumentacja projektowa, pozyskane stosowne decyzje administracyjne (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) i potrzebne grunty. Prowadzeniem inwestycji zajmie się Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą na tym etapie opiniowały elementy inwestycji z zakresu infrastruktury i ruchu kolejowego. Drugi etap to już budowa w terenie i wszelkie formalności związane z rozliczeniem inwestycji. Po wyborze wykonawcy inwestycja będzie skoordynowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływała na ruch w mieście i na kolei. Po wybudowaniu o obiekty będzie dbało miasto, kolej będzie zarządzała infrastrukturą służącą ruchowi pociągów.

- Chcemy aby budowa trzech skrzyżowań bezkolizyjnych odbywała się równolegle. To pozwoli na szybsze oddanie inwestycji i ograniczy utrudnienia. Planujemy, że prace budowlane rozpoczną się w 2019 roku i zakończą w 2021 – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

W ramach wspólnej inwestycji wybudowany zostanie wiadukt drogowy na ul. Chełmżyńskiej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 2 z ulicą w okolicy istniejącego przejazdu jednopoziomowego, tunel wraz z układem drogowym w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. gen. A. Chruściela „Montera” i tunel wraz z układem drogowym w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 – ul. Okuniewską. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to ok. 115 mln zł, w tym roboty budowlane ok. 90 mln zł. Miasto i PLK pokryją je po połowie. 

PLK wpisały zadanie budowy tuneli i wiaduktu w projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami”. W ramach tego zadania na Mazowszu kolej zamierza wybudować także tunele w Sulejówku. Łącznie w projekcie zarządca infrastruktury przeznaczy 400 mln zł na modernizację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę skrzyżowań bezkolizyjnych. 

Przedsięwzięcie PLK i Warszawy wpisuje się w konsekwentne wprowadzanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bezkolizyjnych przejazdów (wiaduktów i tuneli) przez tory. Takie rozwiązania zastosowano m.in. na trasie Warszawa – Trójmiasto, budowane są w Tarnowie, na linii Wrocław – Poznań. Dzięki nim zwiększa się poziom bezpieczeństwa na kolei i usprawniane są systemy komunikacji miejscowości „przylegających” do linii kolejowych.


Dodatkowych informacji udzielają:
Tomasz Kunert
Wydział prasowy
Urząd m.st. Warszawy
T: 22 44 322 87, 510 206 168
tkunert@um.warszawa.pl

Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl 
T: +48 668 679 114

Pliki do pobrania