Powrót

Rail Baltica - kolejny etap modernizacji: Sadowne - Czyżew

Przetarg na 35 km odcinek Sadowne – Czyżew to kolejny etap jednego z priorytetowych przedsięwzięć PLK, modernizacji linii kolejowej E75 (Rail Baltica). Zadanie obejmuje polski odcinek korytarza Morze Północne-Morze Bałtyckie, od Warszawy do Trakiszek (granicy z Litwą).

Skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Warszawą a Białymstokiem nastąpi dzięki przebudowie linii i podniesieniu prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h a towarowych do 120 km/h. Dzięki budowie drugiego toru na odcinku Prostyń Bug - Małkinia zwiększy się przepustowość trasy i przewoźnicy będą mogli uruchomić większą liczbę połączeń. W ramach prac wybudowany zostanie nowy most nad rzeką Bug, przebudowane i wybudowane obiekty inżynieryjne.

Modernizacja, oprócz szybszej i wygodniejszej podróży, zapewni również podwyższenie standardu obsługi pasażerów. Wszystkie perony na przystankach i stacjach zostaną przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych oraz podróżnych z ciężkim bagażem. Komfort poprawi zainstalowanie nowych wiat, ławek, oświetlenia, oznakowania, a także systemu informacji pasażerskiej.

Na modernizowanym 35 km odcinku dla bezpieczeństwa podróżnych i uzyskania większej płynności jazdy pociągów zmodernizowane zostaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym i wybudowane lokalne centrum sterowania ruchem w Małkini. Urządzenia będą dostosowanie do prowadzenia ruchu z prędkością 160 km/h oraz do współpracy z Europejskim System Zarządzania Ruchem Kolejowym –ERTMS/ETCS. Zmodernizowana zostanie także sieć trakcyjna i wymienione rozjazdy.

Zaplanowana inwestycja przyczyni się do wzrostu jakości, efektywności i konkurencyjności transportu kolejowego oraz zwiększenia jego udziału w przewozie osób i towarów, w stosunku do transportu drogowego, zarówno pomiędzy regionami wschodniej Polski jak i krajami Unii Europejskiej. Polepszona infrastruktura zwiększy dostępność rynku pracy, ułatwi wymianę handlową, poszerzy rynki zbytu oraz współpracę międzyregionalną i transgraniczną w zakresie transportu towarów.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2018. Sprawność i terminowość realizacji prac zapewni zastosowany tryb przetargu ograniczonego, który pozwoli na wybór rzetelnego wykonawcy. Inwestycja jest współfinansowana z instrumentu unijnego „Łącząc Europę” (CEF).

Więcej informacji o modernizacji linii Warszawa - Białystok: Kolej na Wschód!

Linia kolejowa E75 (Rail Baltica) jest elementem priorytetowego przedsięwzięcia w korytarzu Morze Północne-Morze Bałtyckie, zakładającym utworzenie jednolitego korytarza kolejowego łączącego Warszawę przez Kowno i Rygę z Tallinnem. Jest to priorytetowy projekt UE: ma duże znaczenie polityczne i strategiczne, ponieważ będzie stanowić jedyne połączenie kolejowe krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej.


Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239