Powrót

PublicTrans 2007

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Politechnikę Warszawską oraz Politechnikę Krakowską. Przez dwa dni przedstawiciele świata nauki, instytucji i firm, w tym spółek Grupy PKP, których działalność związana jest z transportem publicznym obradowali na tematy dot. przyszłości i rozwoju, a także integracji transportu zbiorowego.....więcej o konferencji