Powrót

Przyszłość należy do kolei

Dzięki inwestycjom zrealizowanym przez PLK w ubiegłym roku na polskiej sieci kolejowej przybyło prawie 1,3 tys. km zmodernizowanych torów. Rok 2014 zapowiada się jeszcze lepiej. Zarządca infrastruktury lokuje w odnowienie infrastruktury ponad 7 mld zł. Pozwoli to na oddanie do użytku niemal 1,4 tys. km przebudowanych torów. 


Oczywiste korzyści dla każdego

Już w grudniu zakończy się wiele inwestycji, które sprawią, że kolej będzie bezkonkurencyjnym środkiem transportu na najważniejszych trasach, m.in. z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Katowic czy Wrocławia. Oznacza to krótszą podróży między tymi aglomeracjami w stosunku do samochodów i autobusów, jak również transportu lotniczego. Kolejne lata przyniosą usprawnienie ruchu pociągów na innych ważnych trasach. 

Poprawiająca się infrastruktura kolejowa, nieprzypadkowo nazywana krwiobiegiem gospodarki, znacząco wpływa na ceny produktów, które kupujemy każdego dnia. Wybór kolei umożliwia nie tylko maksymalne skrócenie łańcucha dostaw wielu towarów, ale niejednokrotnie decyduje o konkurencyjności wielu firm. Z tych właśnie powodów, coraz większa liczba ładunków trafia z samochodów na platformy kolejowe. Realizowane obecnie i planowane w najbliższej przyszłości inwestycje PLK, coraz większy nacisk kładą na linie kolejowe, które łączą polskie porty z ważnymi ośrodkami przemysłowymi, w tym przede wszystkim ze Śląskiem. 


Era cyfryzacji kolei 

W ubiegłym wieku kolej w Polsce przeszła proces elektryfikacji. Inwestycje realizowane obecnie można określić mianem cyfryzacji. Jakkolwiek komputery w służbie kolei działają od bardzo dawna, tak ich rola z roku na rok rośnie. Uwieńczeniem tego procesu jest wdrożenie ERTMS drugiego poziomu. To najnowocześniejszy w Europie system sterowania ruchem kolejowym, który już działa (obecnie w fazie testów) na dolnośląskim odcinku magistrali E 30 i jest wdrażany na kolejnych trasach, w tym linii kolejowej łączącej stolicę z Trójmiastem. 

Dzięki tym inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zagraniczni producenci nowoczesnych rozwiązań transportowych coraz częściej lokują w naszym kraju nowe zakłady oraz chętnie współpracują z polskimi dostawcami. Działania PLK wspierają także rozwój rodzimych przedsiębiorstw poprzez transfer wyrafinowanych technologii, a korzystają na tym również polskie uczelnie oraz instytuty naukowe. 


Zgodnie z naturą

Kolej ma więcej zalet, które uprawniają do twierdzenia, że przyszłość będzie należała do tego środka transportu. Jest nie tylko efektywna, ale także najbardziej przyjazna środowisku. Transport jest obecnie odpowiedzialny za około 30 proc. emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Zdecydowanie największym trucicielem w ramach tego sektora gospodarki są samochody. Ich udział wynosi ponad 70 proc., podczas gdy emisyjność transportu kolejowego mierzona jest na poziomie około 1 proc. Brytyjski resort środowiska obliczył, że kolej produkuje przynajmniej o 76 proc. mniej dwutlenku węgla na tonokilometr niż samochody. Co więcej, pociągi emitują także 10-krotnie mniej tlenku węgla i niemal 20-krotnie mniej tlenku azotu.

Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za ekologicznym wymiarem kolei jest mniejsza powierzchnia, którą zajmują linie kolejowe w porównaniu do dróg. Szacuje się, ze kilometr autostrady zajmuje aż 3,6 hektara powierzchni, tymczasem na budowę linii kolejowej o takiej samej długości potrzeba zaledwie 1,2 hektara. Oznacza to trzy razy mniejszą powierzchnię gruntów, którą należy wykupić w celu budowy nowej infrastruktury transportowej i większą przestrzeń dostępną dla ludzi i natury.


Przyszłość należy do kolei

W ostatnich latach rośnie rola kolei jako dynamicznie rozwijającego się sektora gospodarki. Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. są źródłem przychodów dla ponad 10 tysięcy kontrahentów spółki. Nierzadko są głównym lub jedynym źródłem utrzymania wielu firm. W praktyce oznacza to dziesiątki tysięcy miejsc pracy uzależnionych od rozwoju infrastruktury kolejowej. I wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach nie dość, że będzie to praca pewna, to zapotrzebowanie na nią będzie systematycznie rosnąć. 
Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 22 473 30 02
T: + 48 694480239

Pliki do pobrania