Powrót

Przyszli kolejarze rozpoczynają wakacje

Uczniowie ćwiczą na symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Autor Izabela Miernikiewicz

Rok szkolny ukończyli uczniowie kierunków kolejowych w 46 szkołach średnich. Wśród nich jest 249 stypendystów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Młodzież z najlepszymi wynikami w nauce otrzymywała comiesięczne stypendium. To m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, Zespołu Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach, Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie.

PLK inwestują w profesjonalistów

W roku szkolnym 2020/2021 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poszerzyły współpracę o trzy nowe placówki: Zespół Szkół w Czerwieńsku, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. W czerwcu br., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły także umowę o współpracy z Zespołem Szkół w Sędziszowie. W placówkach młodzież od września będzie kontynuować naukę na nowopowstałym kierunku: technik transportu kolejowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestują w edukację przyszłych kolejarzy. Uczniowie szkół średnich otrzymują profesjonalne narzędzia do poszerzania wiedzy i umiejętności. Swoją wiedzę i umiejętności mogą doskonalić na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym, którego w codziennej pracy używają pracownicy PLK. Zarządca infrastruktury zapewnia także możliwość odbycia praktyk pod okiem doświadczonych pracowników. Najlepsi uczniowie otrzymują również comiesięczne stypendium.

Na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych PLK przekazują elementy infrastruktury kolejowej np. urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Dzięki temu młodzież może poznać narzędzia, które są niezbędne w ich przyszłej pracy.

Współpraca PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ze szkołami w zakresie przygotowania zawodowego pomaga uczniom wdrożyć się w charakter i specyfikę zadań, które będą wykonywać po ukończeniu nauki. Po miesiącach przygotowania – także w terenie – nowym pracownikom łatwiej jest rozpoczynać pracę.

Młodzi chcą pracować na kolei

Z roku na rok rośnie wśród młodzieży zainteresowanie kolejowymi kierunkami. Szkoły chętnie podejmują współpracę z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz uruchamiają nowe specjalizacje. Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, ze względu na rosnące zainteresowanie, utworzyło nowy kierunek – technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Uczniowie właśnie kończą pierwszy rok nauki.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 229

Pliki do pobrania