Powrót

Przyspieszenie na trasie Kalety – Kluczbork

Po zakończeniu rewitalizacji linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety-Kluczbork, które jest planowane na pierwszy kwartał 2015 r., parametry techniczne na całej linii Kalety – Kluczbork pozwolą na jazdę pociągów pasażerskich z prędkością 120 km/h, zaś towarowych 100 km/h.


Nowe tory i odnowione perony

Do czerwca br. na szlakach Bąków – Kluczbork, Sowczyce – Olesno Śląskie oraz na stacji Olesno Śląskie kolejarze zakończyli wymianę torów, a także części sieci trakcyjnej.
W Rusinowicach zbudowano dwa perony, a w Kluczborku zakończono wymianę nawierzchni peronu nr 2. Docelowo wszystkie stacje zostaną wyposażone w nowoczesną infrastrukturę - wiaty, ławki oraz tablice informacyjne.

Obecnie kontynuowana jest przebudowa toru nr 2 na stacjach Bąków i Sieraków Śląski oraz na szlaku Olesno Śląskie - Stare Olesno - Bąków. Modernizowany jest również tor nr 1 na stacji w Kaletach oraz na szlakach Kalety – Koszęcin, Lubliniec – Ciasna i Sieraków Śląski – Sowczyce.


Wyższe bezpieczeństwo i sprawniejszy ruch pociągów

Dzięki pracom prowadzonym na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nie tylko podwyższy się szybkość podróży i jej komfort, ale także bezpieczeństwo. Na odcinku z Kalet do Kluczborka wyremontowano 16 przejazdów. Nowa nawierzchnia skrzyżowania toru i drogi zapewnia większą odporność na obciążenie ciężkich samochodów i ogranicza prace przy utrzymaniu obiektu. Ponadto kolejarze zrewitalizowali 7 mostów i 7 przepustów, a także 5 wiaduktów. 

Rewitalizacja 70 km trasy Kalety – Kluczbork jest prowadzona w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt inwestycji, której zakończenie planowane jest w 2015 r., wyniesie ponad 330 mln zł.


Korzyści z rewitalizacji

Prace na linii nr 143 są częścią większego zadania, polegającego na poprawie infrastruktury torowej na trasie Katowice – Poznań. Obejmuje ono również prace rewitalizacyjne na odcinkach: Bytom Północ – Tarnowskie Góry oraz Kalety – Strzebin i Kalety – Kluczbork. Po zakończeniu wszystkich robót czas przejazdu pociągiem na tej trasie skróci się aż o 1,5 godziny, z 6 godzin do około 4 godzin i 30 minut. 

Rewitalizacja, czyli w skrócie przywrócenie parametrów technicznych linii kolejowej po długim okresie eksploatacji jest najszybszą i najtańszą metoda usprawnienia ruchu kolejowego na linii kolejowej, która pozwala na likwidację ograniczeń prędkości oraz zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu. Ważnym aspektem prac rewitalizacyjnych jest także fakt, że nie wymagają one uzyskania wielu pozwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac, gdyż nie zmieniają istotnie warunków lokalizacyjnych oraz środowiskowych. W związku z tym ich przeprowadzenie trwa dużo krócej niż w przypadku modernizacji, a sam proces przygotowawczy może być nawet dwa razy krótszy. 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. + 48 662 114 900
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl

Pliki do pobrania