Powrót

Przybówka – Jasło, kolejny odcinek linii kolejowej do rewitalizacji

Roboty budowlane będą obejmowały: przebudowę układu torowego, wymianę nawierzchni, przebudowę, remont obiektów inżynieryjnych (przepusty, mosty, wiadukty), przebudowę przejazdów kolejowych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń elektroenergetycznych, budowę nowych peronów, nowych kontenerów sterowania ruchem kolejowym. Przebudowany zostanie również most w miejscowości Czudec nad Wisłokiem.Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2013 -2014. Jego celem jest likwidacja ograniczeń prędkości oraz przywrócenie sprawności technicznej wyeksploatowanych elementów infrastruktury, dla poprawy bezpieczeństwa jazdy pociągów i komfortu podróżowania.Zadanie jest realizowane w ramach projektu o nazwie : ”Rewitalizacja odcinka Przybówka - Jasło oraz przebudowa mostu na linii kolejowej nr 106 Rzeszów Jasło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 na lata 2007-2013.”Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007 - 2013.    

Informacje dla mediów:
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział Południowy
tel. 12/393-54-00,
e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl