Powrót

Przetarg na wykonanie robót na linii E 20 między Łowiczem i Kutnem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji ogłosiło postępowanie przetargowe na wykonanie wymiany nawierzchni na linii nr 3 Warszawa - Kunowice na odcinku Łowicz Główny - Żychlin w torze nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana nawierzchni torowej wraz ze wzmocnieniem podtorza i usunięciem kolizji kablowych (przełożenie światłowodu)".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót w zakresie:

  • wymiany nawierzchni torowej w torze nr 1 na odcinku Łowicz Główny - Stara Wieś (linia kolejowa nr 003 Warszawa - Kunowice, szlak Łowicz Główny - Jackowice, Jackowice - Żychlin, Żychlin - Stara Wieś;
  • przełożeniem światłowodów na odcinku Łowicz Główny - Kutno, w ramach usunięcia kolizji kablowych;
  • ułożenia we wspólnym wykopie dodatkowo trzech rur światłowodowych na odcinku Łowicz Główny – Kutno po kątem przyszłych zadań inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (budowa systemu "GSM-R" i lokalnych centrów sterowania)

Wykonanie robót budowlanych w systemie „projektuj i buduj”, z doprowadzeniem parametrów toru pozwalających na prowadzenie ruchu z prędkością 160 km/h, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

Całość prac i robót wchodzących w zakres zamówienia powinna zostać wykonana w terminie do 30.11.2011r. Inwestycja będzie finansowana ze środków budżetowych.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: r.kuczynski@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 336 40