Powrót

Przetarg na przebudowę wiaduktu na linii Katowice Ligota - Nędza na odcinku Leszczyny – Rybnik

Zadanie to jest realizowane w ramach programu inwestycyjnego „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, Etap III". Linia ta na odcinku Leszczyny – Rybnik jest linią dwutorową, zelektryfikowaną, państwową o ruchu mieszanym, pasażersko-towarowym. Wiadukt usytuowany jest  nad ulicą Mikołowską  w Rybniku, która leży w ciągu drogi wojewódzkiej łączącej Rybnik z Bytomiem
i stanowi bezpośrednie połączenie z autostradą A1. Ze względu na zły stan techniczny konstrukcji stalowej obiektu, na wiadukcie w torze nr 1,  zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. Zakres inwestycji obejmuje: -        rozbiórkę starej konstrukcji nośnej i podpór wraz z demontażem nawierzchni w torze, -        budowę nowych przyczółków i skrzydeł, -        wykonanie i zabudowę nowej konstrukcji nośnej, -        zabudowę nawierzchni na nowym obiekcie oraz przebudowę sieci trakcyjnej. Po przebudowie obiektu nastąpi podniesienie nośności konstrukcji wiaduktu
w ciągu toru nr 1, a także likwidacja ograniczenia i przywrócenie prędkości rozkładowej do 80 km/h. Nastąpi również rozwiązanie kwestii ograniczeń dla ruchu samochodów ciężarowych pod obiektem, co będzie realizacją postulatu skierowanego przez Prezydenta Miasta Rybnika do Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przewiduje się zakończenie tej inwestycji do dnia 30 listopada 2012 roku. Oferty można składać do dnia 01.03.2012r. do godz. 12.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy, Sosnowiec, ul 3 Maja 16, pokój  1.18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2012 roku o godz.12.30.  

Jacek Karniewski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum  Realizacji  Inwestycji w Warszawie

Oddział Południowy