Powrót

Przetarg na opracowanie ekspertyz i dokumentacji projektowej na modernizację przepustów na Centralnej Magistrali Kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie ogłosił w dniu 04 czerwca 2010 r. przetarg na opracowanie ekspertyz i dokumentacji projektowej na modernizację przepustów na szlaku Olszamowice - Włoszczowa Północ i Góra Włodowska - Zawiercie, w ramach zadania nr 1 i nr 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz określających konieczny zakres modernizacji obiektów inżynieryjnych na tych dwóch szlakach w celu podwyższenia prędkości jazdy pociągów. Zadanie to jest kolejnym przedsięwzięciem do wprowadzenia dużych prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej. Otwarcie ofert nastąpi 15 czerwca  2010 r. Inwestycja będzie finansowana ze środków  budżetu państwa.   Informacje dla mediów; Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83,
ma.kwiatkowska@plk-sa.pl