Powrót

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych na linii nr 25 Łódź Kaliska - Dębica, na odcinku Skarżysko - Kamienna - Kunów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie ogłosił w dniu 4 czerwca 2010 r. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na przebudowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i samoczynnej sygnalizacji przejazdowej związanych z modernizacją toru nr 2 na linii nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Ocice” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i zabezpieczania przejazdów na odcinku  Skarżysko - Kamienna (SKE) – Kunów 1, której celem jest wprowadzenie dwukierunkowego ruchu pociągów pasażerskich i towarowych po zmodernizowanym torze nr 2 oraz dostosowanie urządzeń do podwyższanych parametrów technicznych linii kolejowej. Umożliwi to podniesienie prędkości jazdy pociągów  na przejazdach kolejowych oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Otwarcie ofert nastąpi 21 czerwca 2010 r. Inwestycja będzie finansowana z środków budżetu państwa.   Informacje dla mediów; Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83,
ma.kwiatkowska@plk-sa.pl