Powrót

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych na linii nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, na odcinku Skarżysko – Kamienna – Ocice

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie ogłosiły w dniu 24 maja 2010 r. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych na linii nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Ocice” Przedmiotem zamówienia jest modernizacja toru nr 2 na szlakach Skarżysko - Kamienna (SKE) - Wąchock - Starachowice Wsch. - Kunów wraz z robotami towarzyszącymi, która ma na celu podniesienie parametrów technicznych linii poprzez modernizację nawierzchni kolejowej, przejazdów kolejowych i przebudowę obiektów inżynieryjnych. Zadanie to jest częścią programu modernizacji połączenia Rzeszowa z Warszawą przez  Skarżysko – Kamienną. Przyjęty do wykonania w roku bieżącym zakres prac znacznie poprawi ofertę  przewozową dla pociągów pasażerskich w relacji  Ostrowiec Świętokrzyski - Skarżysko – Kamienna. Inwestycja będzie finansowana z środków budżetu państwa. Otwarcie ofert nastąpi 06 lipca 2010 r.   Informacje dla mediów; Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83,
e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl