Powrót

Przetarg na opracowanie dokumentacji i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych przebudowy dwóch obiektów inżynieryjnych na linii nr 25 Łódź Kaliska – Dębica

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Lublinie ogłosiły w dniu 28 maja 2010 r. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie przebudowy 2 obiektów inżynieryjnych  na linii nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko – Kamienna – Ocice". Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych obejmujących przebudowę mostu stalowego w  torze nr 2 na stacji Skarżysko – Kamienna oraz mostu masywnego w torze nr 2 na szlaku Starachowice Wschodnie – Kunów. Zadanie to jest kontynuacją  programu modernizacji połączenia Rzeszowa z Warszawą przez  Skarżysko – Kamienną. Inwestycja będzie finansowana z środków budżetu państwa. Otwarcie ofert nastąpi 14 czerwca  2010 r.

                                                                                        Informacje dla mediów

Małgorzata Kwiatkowska
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Lublinie
tel.81/472 36 83
e-mail: ma.kwiatkowska@plk-sa.pl