Powrót

Przetarg na nadzór na linii E 30 Zabrze - Kraków

W postępowaniu przetargowym na nadzór nad robotami budowlanymi na linii E 30 (odcinek Zabrze – Katowice – Kraków Główny Towarowy) wzięło udział aż 12 firm. Komisja Przetargowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrała firmę, która będzie pełniła funkcję inżyniera kontraktu, a decyzję tę zatwierdził już zarząd PKP PLK. Najkorzystniejszą propozycję przedstawiła firma Kolmen z Lublina.

Niestety nie można wciąż podpisać umowy, gdyż jeden z uczestników przetargu – którego oferta została oceniona jako trzecia (jedynym kryterium wyboru była cena) – postanowił zgłosić protest do Krajowej Izby Odwoławczej.

Krajowa Izba Odwoławcza będzie rozpatrywała wniosek 22 lutego. Jeśli będzie on bezzasadny, zostanie odrzucony, a my będziemy mogli podpisać umowę, prawdopodobnie w połowie marca br. Jeśli jednak Krajowa Izba Odwoławcza przyzna rację skarżącemu, procedury przetargowe wydłużą się – informuje Janusz Pluta, dyrektor projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Realizacja projektu POIiŚ 7.1-11.1 „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków” polega na kompleksowej modernizacji wszystkich elementów infrastruktury kolejowej linii E 30, na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy (dotyczy linii kolejowych nr 134 i nr 133). Zakończenie realizacji robót planowane jest na czerwiec 2014 r. Projekt POIiŚ 7.1-11.1 jest realizowany w systemie „projektuj i buduj” w ramach czterech postępowań przetargowych dla następujących odcinków:

1. Przetarg nr 1: Modernizacja odcinków: Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa (km 6,847-0,000 linii nr 134); Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 15,810-29,110 linii nr 133),

2. Przetarg nr 2: Modernizacja odcinka: Trzebinia – Krzeszowice (17,6 km linii nr 133);

3. Przetarg nr 3: Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (20,5 km linii nr 133);

4. Przetarg nr 4: Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (6,9 km linii nr 134 oraz 51,8 km linii nr 133).

 

Oprócz czterech kontraktów na realizację robót budowlanych, a także toczącego się postępowania na nadzór nad robotami budowlanymi, w ramach projektu realizowane są też kontrakty na:

  • działania informująco-promujące (15.11.2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą),
  • wykonanie budowy i przebudowy sieci i urządzeń stanowiących układ zasilania kolejowej trakcji elektrycznej przez PKP Energetyka S.A. (trwa procedura uzgodnienia treści porozumienia i umowy).

Celem modernizacji linii E 30 jest dostosowanie stacji i szlaków do warunków technicznych, wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych, tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością maksymalną 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością maksymalną 120 km/h.

   

www.pois.gov.pl

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013.

     

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
rzecznik prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
tel. + 48 22 47 321 47
e-mail: r.kuczynski@plk-sa.pl