Powrót

Przebudowa wiaduktu koło Inowrocławia - sprawniejszy przejazd pociągów

Prace nad przebudową wiaduktu koło Inowrocławia

Przebudowany wiadukt na linii Mimowola – Jaksice (linia 741) to kolejne zadanie PLK, które zwiększa możliwości przewozów towarowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Na wiadukt, oraz wcześniejszą przebudowę towarowej obwodnicy Bydgoszczy i prace na linii Dziarnowo – Wapienno, Polskie Linie Kolejowe przeznaczyły już ponad 145 mln zł.

PLK zakończyły przebudowę wiaduktu na linii między Mimowolą a Jaksicami. Trasą kursują m.in. składy towarowe ze Śląska do portów Trójmiasta, które omijają stację Inowrocław. Codziennie przejeżdża ok. 40 składów. Na wiadukcie z poł. XX w. wymienione zostały stalowe konstrukcje oraz wyremontowano przyczółki i ułożono nowe tory. Prace obejmowały kolejno każdą z konstrukcji pod dwoma torami. Takie rozwiązanie pozwalało zachować ruch pociągów. Dobry stan obiektu zapewni odwodnienie. Dla bezpieczeństwa służb technicznych odnowiono schody na skarpie, a na wiadukcie zamontowano nowe balustrady.

Przebudowany wiadukt zapewnia większe możliwości przewozów. Zwiększyło się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Przez wiadukt mogą przejeżdżać cięższe i szybciej – do 100 km/h – pociągi towarowe (przed pracami 80 km/h), a to podnosi efektywność transportu towarów koleją. Z linii mogą również korzystać pociągi pasażerskie z prędkością 160 km/h (przed pracami 100 km/h). Wartość zadania to blisko 2,5 mln zł netto ze środków własnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Roboty realizowano od kwietnia do końca października.

Dzięki pracom PLK przewozy towarowe bardziej konkurencyjne

Przebudowany wiadukt na linii Mimowola – Jaksice to kolejne zadanie PLK, które zwiększa możliwości przewozów towarowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Wcześniej taki efekt zapewniła zmodernizowana tzw. kolejowa obwodnica Bydgoszczy. Dzięki pracom sprawniejszy, szybszy i bezpieczniejszy jest transport ładunków między Nową Wsią Wielką a Maksymilianowem. Podobny efekt dały prace na linii między Dziarnowem a Wapiennem. Składy mogą zabrać więcej towarów i surowców do Cementowni „Kujawy” w Bielawach oraz zakładów w Inowrocławiu i Janikowie. Krótszy czas jazdy pociągów z cięższymi ładunkami zwiększa konkurencyjność przewozów towarowych względem innych środków transportu. Więcej towarów trafia z dróg na tory, a jest to korzyść dla środowiska naturalnego.

Kontakt dla mediów:
Przemysław Zieliński
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02