Powrót

Prawie miliard złotych na modernizację linii kolejowej Warszawa - Łódź

  26 maja 2010 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę na modernizację linii Warszawa - Łódź na odcinku od Warszawy Zachodniej do Skierniewic (Miedniewic). Kontrakt o wartości 870 000 000 zł netto (1 061 400 000 zł brutto) zrealizuje konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o., PKP Energetyka S.A. oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o Zakres modernizacji linii Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia - Skierniewice (Miedniewice) w ramach etapu II, obejmuje około 58 km linii kolejowej i przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, ziemnych, torowych, odwodnieniowych, wyposażenie w urządzenia automatyki, wymianę sieci trakcyjnej, a także modernizację obiektów inżynieryjnych oraz peronów i przejazdów. Przeprowadzona zmiana szerokości międzytorza torów szlakowych i przebudowa układów torowych na stacjach i posterunkach ruchu pozwolą na wyeliminowanie ograniczeń prędkości jazdy pociągów. W ramach projektu zlikwidowanych będzie 5 przejazdów kolejowych, a 13 zostanie poddanych modernizacji. Umożliwi to osiągnięcie maksymalnej prędkości pociągów do 160 km/h. Prosty przebieg linii Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa - Skierniewice stwarza również techniczną możliwość późniejszego dostosowania jej do wyższych prędkości. Ponadto zostaną przebudowane bądź wyremontowane istniejące mosty, a istniejące perony wyspowe m.in. na przystankach osobowych: Jaktorów, Międzyborów, Sucha Żyrardowska, Jesionka będą zastąpione peronami jedno krawędziowymi, naprzemianległymi. Stacja  Radziwiłłów zostanie przebudowana na przystanek osobowy z jednoczesną zabudową przejścia trapezowego i budową peronów naprzemianległych. Modernizacji zostaną poddane również perony na stacjach: Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów. Dla wygody i bezpieczeństwa pasażerów
i lokalnych mieszkańców zostanie również zmodernizowanych 12 przejść dla pieszych. „To największa umowa na modernizację linii kolejowej, jaką zawarły w tym roku Polskie Linie Kolejowe – mówi Paweł Dziwisz, członek zarządu ds. inwestycji. Pozostałe zadania w ramach modernizacji linii Warszawa - Łódź są w przygotowaniu, a przetargi zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych miesięcy”. Etap I modernizacji linii na odcinku Skierniewice - Łódź Widzew, liczący 62,8 km został zrealizowany w latach 2006 – 2008, dzięki czemu czas przejazdu z Warszawy do Łodzi uległ skróceniu do 84 minut i przyniósł poprawę oferty dla pasażera, również dzięki zwiększonej liczbie połączeń między dwoma aglomeracjami. Projekt ten otrzymał nagrodę drugiego stopnia w konkursie "Budowa Roku 2008" zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Etap II modernizacji linii Warszawa Łódź jest prowadzony w podziale na następujące zadania:
  • Lot A modernizacja odcinka Warszawa Zachodnia – Skierniewice (Miedniewice),
  • Lot B modernizacja odcinka Łódź Fabryczna – Łódź Widzew, łącznie ze stacjami Łódź Fabryczna i Łódź Widzew,
  • LOT C pozostałe roboty: Lokalne Centrum Sterowania w Skierniewicach oraz wiadukt drogowy w ciągu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Rogów.
Łączna długość modernizowanych odcinków linii kolejowej w etapie II wynosi 66,2 km. Linia Warszawa – Łódź, w szczególności odcinek Warszawa – Skierniewice (Miedniewice), jest  najbardziej obciążonym odcinkiem linii kolejowej w Polsce, po którym porusza się przeciętnie 69 par pociągów w ciągu doby w tym 12 par pociągów towarowych. Z uwagi na dynamiczny rozwój aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, potoki podróżnych dojeżdżających z ośrodków takich jak: Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki czy Skierniewice, jak również w relacji Warszawa - Łódź intensywnie rosną. Realizacja inwestycji pozwoli na skrócenie czasu przejazdu między Warszawą i Łodzią do około 65 minut (najszybszymi pociągami), co może przyczynić się do przeniesienia części regionalnego transportu drogowego na kolej. Zakończenie robót planowane jest w maju 2012 roku. Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji na całym odcinku Warszawa Zachodnia – Łódź Fabryczna umożliwi m.in. jazdę pociągów z prędkością 90 km/h na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Włochy oraz 140 – 160 km/h na pozostałym odcinku, ograniczenie hałasu i drgań, poprawę bezpieczeństwa, standardu i komfortu podróżowania oraz zmniejszenie stopnia oddziaływania kolei na środowisko naturalne. Wyłonienie w dniu 5 lutego 2010 r. wykonawcy, decyzja Ministerstwa Finansów z dnia 10 maja 2010 roku zapewniająca finansowanie przedsięwzięcia oraz zawarta dzisiaj umowa są zakończeniem formalnego etapu przygotowania inwestycji prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Realizacja projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice” odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. (nr POIiŚ 7.1-24.1 na liście projektów POIiŚ na lata 2007-2013)
  • zobacz prezentację
Informacje dla mediów:Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47
„Projekt  ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko”

www.pois.gov.pl