Powrót

Prawie 150 milionów złotych na urządzenia sygnalizacyjne na odcinku Czempiń – Poznań

W wyniku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, za najbardziej korzystną uznano ofertę przedstawioną przez konsorcjum w składzie:

•    Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., Kraków;
•    Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Katowice;
•    Sabat Roman Biuro Wdrożeniowo - Projektowe SABEL, Wrocław.

na kwotę 119 950 000,00 PLN netto; 147 538 500,00 PLN brutto

Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace:
•    urządzeń sterowania ruchem kolejowym: stacyjnych, szlakowych, przejazdowych, Lokalnego Centrum Sterownia (LCS), Centrum Utrzymania i Diagnostyki (CUiD) oraz urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru  (DSAT);
•    urządzeń oraz sieci i instalacji teletechnicznych: transmisja, łączność, radiołączność, telewizja użytkowa;
•    niezbędnych elementów robót w branżach architektoniczno-budowlanej i elektroenergetycznej – dla zapewnienia optymalnej realizacji tego zadania inwestycyjnego, polegających głównie na przebudowie i adaptacji budynków nastawni wraz z instalacjami wewnętrznymi, przystosowanie pomieszczeń dla lokalnego centrum sterowania, CUiD Poznań Główny II, przewidzianych w budynku nastawni wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa nowych strażnic przejazdowych wraz z instalacjami wewnętrznymi, posadowienie kontenerów srk
i telekomunikacji.
•    usunięcia kolizji w niezbędnym zakresie.

Zakończenie prac zaplanowano pod koniec 2014 roku.

Odcinek linii E59 Czempiń – Poznań (32,2 km linii nr 271) położony jest na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Główne cele modernizacji to:
•    dostosowanie linii do wymagań określonych w umowach międzynarodowych AGC i AGTC;
•    zmniejszenie zagrożeń środowiskowych i społecznych powstających jako skutek natężenia ruchu samochodowego na drogach;
•    poprawa usług przewozów pasażerskich i towarowych poprzez skrócenie czasu podróży i zwiększenie przepustowości linii;
•    stymulacja regionalnego i krajowego rozwoju gospodarczego;
•    zwiększenie stopnia ochrony środowiska, szczególnie w przypadku przewozów towarów niebezpiecznych;
•    uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawę stanu infrastruktury kolejowej oraz eliminację zagrożeń na skrzyżowaniach z drogami publicznymi.

W wyniku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym, za najbardziej korzystną uznano ofertę przedstawioną przez konsorcjum w składzie:

•    Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., Kraków;
•    Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Katowice;
•    Sabat Roman Biuro Wdrożeniowo - Projektowe SABEL, Wrocław.

na kwotę 119 950 000,00 PLN netto; 147 538 500,00 PLN brutto
Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace:
•    urządzeń sterowania ruchem kolejowym: stacyjnych, szlakowych, przejazdowych, Lokalnego Centrum Sterownia (LCS), Centrum Utrzymania i Diagnostyki (CUiD) oraz urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru  (DSAT);
•    urządzeń oraz sieci i instalacji teletechnicznych: transmisja, łączność, radiołączność, telewizja użytkowa;
•    niezbędnych elementów robót w branżach architektoniczno-budowlanej i elektroenergetycznej – dla zapewnienia optymalnej realizacji tego zadania inwestycyjnego, polegających głównie na przebudowie i adaptacji budynków nastawni wraz z instalacjami wewnętrznymi, przystosowanie pomieszczeń dla lokalnego centrum sterowania, CUiD Poznań Główny II, przewidzianych w budynku nastawni wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa nowych strażnic przejazdowych wraz z instalacjami wewnętrznymi, posadowienie kontenerów srk
i telekomunikacji.
•    usunięcia kolizji w niezbędnym zakresie.

Zakończenie prac zaplanowano pod koniec 2014 roku.

Odcinek linii E59 Czempiń – Poznań (32,2 km linii nr 271) położony jest na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Główne cele modernizacji to:
•    dostosowanie linii do wymagań określonych w umowach międzynarodowych AGC i AGTC;
•    zmniejszenie zagrożeń środowiskowych i społecznych powstających jako skutek natężenia ruchu samochodowego na drogach;
•    poprawa usług przewozów pasażerskich i towarowych poprzez skrócenie czasu podróży i zwiększenie przepustowości linii;
•    stymulacja regionalnego i krajowego rozwoju gospodarczego;
•    zwiększenie stopnia ochrony środowiska, szczególnie w przypadku przewozów towarów niebezpiecznych;
•    uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawę stanu infrastruktury kolejowej oraz eliminację zagrożeń na skrzyżowaniach z drogami publicznymi.

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego                                                                        Infrastruktura i Środowisko


Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl