Powrót

Prace za 280 mln zł poprawiają przewozy towarów koleją na granicy

Rampa przeładunkowa w Siemianówce, T. Łotowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przewozy towarów koleją są bardziej efektywne niż drogowe. Pociągi transportują wielokrotnie większą ilość ładunków niż samochody ciężarowe. Składy mają większą ładowność i mogą przewozić niemal każdy surowiec.

- Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na przejściach granicznych zwiększą rolę ekologicznego transportu kolejowego m.in. na ważnej trasie wschód – zachód. Dzięki pracom na normalnym i szerokim torze skróci się czas obsługi towarów oraz poprawi konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę. Zapewnimy sprawniejszy przejazd większej liczby pociągów – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Projekt za ponad ćwierć miliarda złotych - „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego” dedykowany jest przewozom towarowym. Inwestycje poprawiają warunki w rejonie siedmiu przejść granicznych.

Przewoźnicy korzystają z efektów prac

Na przejściu Terespol – Brześć - w 2017 roku przystosowano część torów do lepszej obsługi ruchu granicznego. Dostosowano tory do zwiększonych nacisków i przyjmowania dłuższych składów, co zwiększyło możliwości transportu międzynarodowego. PLK przeprowadziły prace na szerokotorowych szlakach z Kobylan do Terespola i dalej do granicy z Białorusią. Za ok. 9 mln zł powstał dodatkowy tor, część torów wydłużono, przebudowano urządzenia sterowania ruchem. Pociągi przyspieszyły do 60 km/h (z 40 km/h).

By jeszcze bardziej zwiększyć możliwości transportu kolejowego, PLK w rejonie przejścia granicznego Terespol – Brześć opracowują studia wykonalności dla budowy dodatkowych torów szerokich (1520 mm) na stacji oraz budowy nowego mostu na rzece Bug wraz z włączeniem do układu torów szerokich (1520 mm) i normalnych (1435 mm) na stacji Terespol.

Skandawa – Żeleznodorożnyj. Zakończona w 2019 r. inwestycja za ponad 20 mln zł, usprawniła przewóz towarów na ważnym polsko-rosyjskim przejściu granicznym od granicy państwa do wjazdu na bocznicę w Kotkach. Prace wpłynęły na poprawę punktualności realizowanych połączeń towarowych oraz skróciły czas przejazdu ładunków. Zarządca infrastruktury wykonał wymianę torów, rozjazdów, przebudowę urządzeń sterowania ruchem.

Medyka - Mościska – za 64 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonały prace na torach szerokich i zapewnione są efektywniejsze i bezpieczniejsze przewozy towarowe koleją z Ukrainy. Poprawione zostały tory do terminali przeładunkowych, m.in. bocznicy CTL Północ Chełm – Hala w Medyce; terminalu PKP CARGO Connect Centrum Obsługi Granicznej w Medyce, terminalu Rozlewni Paliw Orlen w Żurawicy. Prace objęły wymianę 17 km torów, 62 rozjazdów oraz sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Wzrost dostępności przejścia granicznego Medyka – Mostiska II istotnie wpływa na rozwój współpracy gospodarczej w regionie. Będą jeszcze lepsze warunki, gdyż w czerwcu br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg, szacowany na ponad 26 mln zł, na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii Hurko – Krówniki. Dzięki pracom PLK zwiększy się poziom bezpieczeństwa w obsłudze towarów. Będzie większa przepustowość tras i sprawniejsza obsługa pociągów towarowych. Prace zaplanowane są w latach 2022-2023.

Werchrata – Rawa Ruska - W lipcu br. PLK podpisały umowę na przebudowę torów: szerokiego oraz normalnego. Efektem prac będzie sprawniejszy i bezpieczniejszy przewóz i przeładunek towarów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Szeroki tor pozwala zwiększyć ładowność składów. Stacje towarowe będą mogły przyjmować i obsługiwać cięższe i dłuższe pociągi o naciskach do 245 kN/oś (25 t/oś). Kwota inwestycji to prawie 9 mln zł. Projekt będzie wykonany w latach 2022-2023.

Siemianówka – Swisłocz – obecnie prowadzone są prace na przejściu granicznym w Siemianówce za blisko 79 mln zł. Roboty zapewnią szybszy i sprawniejszy przewóz towarów – po torach będzie mogło kursować więcej pociągów. Stacje będą mogły przyjmować i obsługiwać cięższe i dłuższe pociągi o naciskach do 245 kN/oś (25 t/oś) i do 1050 m długości.

Siemianówce pociągi kursują po nowych torach, zarówno szerokich (1520 mm) jak i normalnych (1435 mm). Kończy się montaż komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w nastawni w stacji Siemianówka oraz dobiega końca budowa nowej nastawni w stacji Zabłotczyzna. Planowany termin zakończenia prac to IV kw. 2022 r. Prace są uzupełnieniem modernizacji szerokotorowej linii kolejowej nr 59 od granicy państwa w Siemianówce do Zabłotczyzny realizowanej ze środków RPO Województwa Podlaskiego.

Inwestycja w Kuźnicy Białostockiej zwiększy możliwości kolei w regionie oraz w transporcie ładunków wschód – zachód. Stacja obsłuży więcej cięższych i dłuższych składów towarowych - o naciskach do 245 kN/oś (25 t/oś) i do 1050 m długości. Za ok. 10 mln zł PLK wybudują dodatkowe tory, które usprawnią przewóz ładunków przez granice. Inwestycja łączy się z realizowanym z RPO Województwa Podlaskiego remontem linii kolejowej od Kuźnicy Białostockiej do stacji Geniusze. Planowany termin zakończenia to III kw. 2023 r. 

Braniewo – Mamonowo. Przez stację Braniewo PLK usprawnią przewóz towarów. Na przejściu granicznym rozwijają się terminale przeładunkowe zajmujące się transportem surowców. W latach 2022 – 2023 zostanie wykonana modernizacja linii szerokotorowej na odcinku Braniewo – granica państwa. Zostanie przygotowana dokumentacja projektowa nowej stacji towarowej pomiędzy granicą państwa a Braniewem.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239