Powrót

Pożegnanie przystanku Warszawa Wola

Informacje o zmianie nazwy trafiły z wyprzedzeniem do przewoźników kolejowych, obsługujących podróżnych na stacji Warszawa Zachodnia oraz na linii Warszawa Zachodnia - Działdowo
Dodatkowe oznakowania przejścia z peronu 8 do pozostałych peronów stacji Warszawa Zachodnia ułatwią orientację.  Wskazówki zaplanowano pomiędzy peronami oraz na drogach do dworca. Nowe oznakowanie będzie także od strony przystanków ZTM w al. Prymasa Tysiąclecia.
Nowoczesne wyświetlacze informacji dla pasażerów ułatwią obsługę przystanku.
Polskie Linie Kolejowe tworzą nowoczesny system informacji pasażerskiej w stolicy. Na peronach i przejściach podziemnych stacji  Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia widać już nowe elektroniczne wyświetlacze, montowane są głośniki i nowe oznakowanie.
Ekipy wykonawcy sprawdzają parametry poszczególnych urządzeń.
Po testach ponad 100 urządzeń wspomoże obsługę podróżnych. Wyświetlacze poza informacjami o pociągach podają również aktualną godzinę.
W miejsce demontowanego starego oznakowania ustawiane są nowe tablice informacyjne oraz tablice z nazwami stacji.
Wdrażany System informatyczny, umożliwi sterowanie wyświetlaczami i odtwarzanie automatycznych zapowiedzi głosowych na stacjach Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia, a w przyszłości na wszystkich przystankach w węźle warszawskim.  Z Systemem skoordynowana będzie informacja wizualna i głosowa na przystanku Warszawa Stadion.
Zadanie zlecone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji pasażerskiej oraz czynności dodatkowych na stacjach Warszawa Wschodnia/Warszawa Stadion oraz Warszawa Zachodnia/Warszawa Wola” realizuje konsorcjum firm: TK Telekom Sp. z o.o., SOLARI DI UDINE SPA.
Wartość umowy to ponad 15 mln zł.

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 0694 480 239