Powrót

Powstaje nowy przystanek odlotowego połączenia kolejowego

Budowa połączenia kolejowego centrum Krakowa z Międzynarodowym Portem Lotniczym Balice rozpoczęła się od rozbiórki starego przystanku Kraków Balice. Teraz prace wchodzą w kolejną fazę. Właśnie rusza budowa nowego przystanku, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu lotniska. Takie rozwiązanie zapewni sprawne i szybkie przemieszczanie się między dworcem kolejowym w centrum Krakowa a portem lotniczym w Balicach. 

Niebawem na przystanku rozpoczną się prace związane z budową dwukrawędziowego peronu. Będzie on wyposażony w nowe wiaty, elementy małej architektury i oświetlenie, jak również nowoczesny system informacji pasażerskiej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym przystanek Kraków Balice będzie też przyjazny osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. 

Równolegle do tych prac kontynuowane są roboty dotyczące przebudowy mostu na rzece Rudawa oraz mostu na potoku Olszanickim. W toku są także prace przygotowawcze przed budową wiaduktów nad ul. Armii Krajowej i Balicką oraz do przebudowy mostu kolejowego na rzece Młynówka. Dzięki wiaduktom znacząco wzrośnie poziom bezpieczeństwa zarówno w ruchu samochodowym, jak i kolejowym.    

Prace prowadzone są na całym odcinku wchodzącym w zakres projektu tj. od Krakowa Głównego do MPL Balice. Obecnie wykonywane są m.in. roboty ziemne, roboty związane z budową przepustów, przejazdu tymczasowego z uwagi na budowę wiaduktu nad ulicą Balicką  oraz usuwaniem kolizji z siecią elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. – relacjonuje Rafał Zahuta z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., odpowiedzialny za realizację inwestycji. 

Modernizacja połączenia ze stacji Kraków Główny do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach to inwestycja, która wpisuje się w plany rozwoju miasta i uruchomienia pierwszej linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce na odcinku MPL Balice – Kraków – Wieliczka Kopalnia. Inwestycja realizowana na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zakończy się w 2015 r.


Inwestycja w liczbach:

- 80 km/h - z taką prędkością będą kursować pociągi na trasie Kraków Główny – Mydlniki – Kraków  Balice (obecnie jest to 40 km/h),

- 12 km - na takim odcinku linii kolejowej trwają obecnie prace w ramach modernizacji połączenia ze stacji Kraków Główny do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach

- 3 - tyle nowych przystanków zostanie wybudowanych między centrum Krakowa a MPL Balice. Będą to: Kraków Uniwersytet Rolniczy, Kraków Zakliki oraz Kraków Krzyżówka

- 1 - przystanek Kraków Łobzów zostanie przebudowany w ramach inwestycji,

- 1 - przystanek Kraków Balice powstanie w nowej lokalizacji



Projekt POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL «Kraków Balice» z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice wraz z nadzorem autorskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt realizacji inwestycji wyniesie prawie 350 mln zł. Dofinansowanie z UE wyniesie ponad 230 mln zł.

Kontakt dla mediów:
Dutkiewicz Maciej
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 883 354 177